Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Đức Thọ

Loading...
Trang chủ Xây dựng Đảng

Tiểu sử tóm tắt 07 ứng cử viên đại biểu HĐND huyện khóa XX nhiệm kỳ 2021-2026, đơn vị số 6

Đăng ngày 15-05-2021 14:44
890 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Tiểu sử tóm tắt 7 ứng cử viên đại biểu HĐND huyện khóa XX nhiệm kỳ 2021-2026, đơn vị số 6, gồm các xã Bùi La Nhân và Quang Vĩnh . Được bầu 4 đại biểu

. . . . .
Loading the player...
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH