Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Đức Thọ

Loading...
Trang chủ Xây dựng Đảng

Tiểu sử tóm tắt 8 ứng cử viên đại biểu HĐND huyện khóa XX nhiệm kỳ 2021-2026, đơn vị số 3

Đăng ngày 15-05-2021 08:38
1208 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Tiểu sử tóm tắt 8 ứng cử viên đại biểu HĐND huyện khóa XX nhiệm kỳ 2021-2026, đơn vị số 3, gồm các xã Tùng ảnh và Thị trấn Đức Thọ . Được bầu 05 đại biểu

. . . . .
Loading the player...
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH