Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Đức Thọ

Loading...
Trang chủ Xây dựng Đảng

Tiểu sử tóm tắt 8 ứng cử viên đại biểu HĐND huyện khóa XX nhiệm kỳ 2021-2026, đơn vị số 4

Đăng ngày 15-05-2021 14:45
1244 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Tiểu sử tóm tắt 8 ứng cử viên đại biểu HĐND huyện khóa XX nhiệm kỳ 2021-2026, đơn vị số 4, gồm các xã Lâm Trung Thủy và An Dũng . Được bầu 05 đại biểu

. . . . .
Loading the player...
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH