Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Đức Thọ

Loading...
Trang chủ Xây dựng Đảng

Tiểu sử tóm tắt 8 ứng cử viên đại biểu HĐND huyện khóa XX nhiệm kỳ 2021-2026, đơn vị số 5

Đăng ngày 15-05-2021 14:45
1103 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Tiểu sử tóm tắt 8 ứng cử viên đại biểu HĐND huyện khóa XX nhiệm kỳ 2021-2026, đơn vị số 5, gồm các xã Thanh Bình Thịnh và Yên Hồ . Được bầu 05 đại biểu

. . . . .
Loading the player...
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH