Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Đức Thọ

Loading...
Báo cáoSTT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 3180/BC-UBND 11/12/2018 Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Quyết định 33/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
2 3011/BC-UBND 23/11/2018 Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định 51/2013/QĐ-UBND ngày 26/11/2013 của UBND tỉnh
Loading the player...
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH