Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Đức Thọ

Loading...
Báo cáoSTT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 1112/BC-UBND 23/04/2019 Báo cáo tiến độ thực hiện công nhận lại diện tích đát ở cho các thửa đất có nguồn gốc sử dụng trước 1980
2 512/BC-UBND 18/04/2019 Báo cáo kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ATVS thực phẩm quý I
3 979/UBND-BC 10/04/2019 BÁO CÁO Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện Đức Thọ
4 860/BC-UBND 10/04/2019 BÁO CÁO Đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất đai và tác động của chính sách, pháp luật đất đai đến kinh tế, xã hội và môi trường năm 2018
5 418/BC-UBND 08/04/2019 Báo cáo kết quả thực hiện công tác CCHC quý I, nhiệm vụ quý II năm 2019
6 788/BC-UBND 01/04/2019 BÁO CÁO Sơ kết thi hành Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014
7 686/UBND-TN 22/03/2019 Báo cáo kết quả thực hiện Đề án và triển khai giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải trên địa bàn huyện
8 3180/BC-UBND 11/12/2018 Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Quyết định 33/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
9 3011/BC-UBND 23/11/2018 Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định 51/2013/QĐ-UBND ngày 26/11/2013 của UBND tỉnh
Loading the player...
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH