Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Đức Thọ

Loading...
Báo cáo



STT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 49/BC-UBND 11/01/2021 BÁO CÁO Công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2020 trên địa bàn huyện Đức Th
2 3227/BC-UBND 15/12/2020 BÁO CÁO kết quả rà soát, đánh giá, phân loại HTX và việc xử lý các HTX ngừng hoạt động chờ giải thể, yếu kém trên địa bàn huyện Đức Thọ
3 3150/BC-UBND 15/12/2020 BÁO CÁO Kết quả rà soát, đánh giá và kiến nghị đề xuất đối với dự án Đường giao thông nội vùng xã Đức Dũng, huyện Đức Thọ
4 3096/BC-UBND 03/12/2020 BÁO CÁO Về thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp để giảm chi phí tuân thủ pháp luật, nâng xếp hạng chỉ số B1 06 tháng đầu năm 2020
5 3092/BC-UBND 02/12/2020 BÁO CÁO Khối lượng thực hiện phong trào xây dựng và phát triển GTVT năm 2020
6 3016/BC-UBND 25/11/2020 BÁO CÁO Kết quả tự đánh giá chấm điểm xác định Chỉ số cải cách hành chínhnăm 2020
7 2997/BC-UBND 25/11/2020 BÁO CÁO Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2020 Phương hướng nhiệm vụ năm 2021
8 2989/BC-UBND 25/11/2020 BÁO CÁO Tổng kết, rà soát việc công nhận người có công với cách mạng
9 2940/BC-UBND 20/11/2020 BÁO CÁO Kết quả tổ chức thực hiện ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan, đơn vị năm 2020
10 2885/BC-UBND 18/11/2020 BÁO CÁO Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn giai đoạn 2012-2020
11 2540/BC-UBND 09/10/2020 BÁO CÁO Xây dựng kế hoạch- dự toán lĩnh vực văn hóa năm 2021
12 2297/BC-UBND 23/09/2020 BÁO CÁO Kết quả thanh kiểm tra, hậu kiểm an toàn thực phẩm 9 tháng đầu năm 2020
13 2013/BC-UBND 31/08/2020 BÁO CÁO Làng nghề, làng nghề truyền thống
14 1919/BC-UBND 18/08/2020 BÁO CÁO Về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ phục hồi sản xuất kinh doanh phát triển kinh tế trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 214 của HĐND tỉnh
15 1900/UBND-TC 18/08/2020 BÁO CÁO Về việc xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2021
16 1877/BC-UBND 13/08/2020 BÁO CÁO Công tác tiếp dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh từ 10/7/2020 đến 10/8/2020
17 1878/BC-UBND 12/08/2020 BÁO CÁO Kết quả thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh trên lĩnh vực Bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội từ năm 2017 - 2020
18 1860/UBND-YT 11/08/2020 BÁO CÁO Kết quả thực hiện Nghị quyết 144/2015/NQ-HĐND, ngày 17/7/2015 của HĐND tỉnh về một số cơ chế, chính sách đối với công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn huyện, giai đoạn 2016 - 2020
19 1835/BC-UBND 05/08/2020 Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 10 tháng năm 2020
20 1782/BC-UBND 30/07/2020 BÁO CÁO Kết quả thực hiện các văn bản, đề án, kế hoạch về công tác gia đình giai đoạn 2010 - 2020
21 1772/BC-UBND 30/07/2020 Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định 1956/QĐ-TTg
22 1580/BC-UBND 17/07/2020 BÁO CÁO Tổng kết việc thực hiện Quyết định 1041/QĐ-TTg ngày 26/4/2014 về phê duyệt đề án Quy hoạch tổng thể lĩnh vực Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn đến năm 2020
23 1557/UBND-TC 14/07/2020 Báo cáo giải thể các hợp tác xã yếu kém
24 1366/BC-UBND 24/06/2020 BÁO CÁO Công tác quản lý trật tự xây dựng, quản lý chất lượng các công trình xây dựng quý II năm 2020
25 1371/BC-UBND 23/06/2020 BÁO CÁO Về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Đức Thọ quý II năm 2020
26 1333/BC-UBND 18/06/2020 BÁO CÁO HĐND tỉnh việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 819/NQ-UBTVQH14ngày 21/11/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Đức Thọ và việc thực hiện các chế độ, chính sách cho đội ngũ cán bộ cấp xã, cán bộ thôn, tổ dân phố
27 1327/BC-UBND 17/06/2020 BÁO CÁO Công tác quản lý, xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước tại địa phương theo Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ
28 1276/BC-UBND 15/06/2020 BÁO CÁO KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN, CƠ CẤU LẠI NGÀNH NÔNG NGHIỆP 5 NĂM GIAI ĐOẠN 2021-2025. ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030
29 1290/UBND-TNMT 12/06/2020 Báo cáo các trường hợp di dân
30 1270/BC-UBND 10/06/2020 BÁO CÁO Kết quả Thông tin - Truyền thông 6 tháng đầu năm, Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020
  1 2 3 4 5
Loading the player...
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH