Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Đức Thọ

Loading...
Báo cáoSTT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 1366/BC-UBND 24/06/2020 BÁO CÁO Công tác quản lý trật tự xây dựng, quản lý chất lượng các công trình xây dựng quý II năm 2020
2 1371/BC-UBND 23/06/2020 BÁO CÁO Về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Đức Thọ quý II năm 2020
3 1333/BC-UBND 18/06/2020 BÁO CÁO HĐND tỉnh việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 819/NQ-UBTVQH14ngày 21/11/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Đức Thọ và việc thực hiện các chế độ, chính sách cho đội ngũ cán bộ cấp xã, cán bộ thôn, tổ dân phố
4 1327/BC-UBND 17/06/2020 BÁO CÁO Công tác quản lý, xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước tại địa phương theo Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ
5 1276/BC-UBND 15/06/2020 BÁO CÁO KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN, CƠ CẤU LẠI NGÀNH NÔNG NGHIỆP 5 NĂM GIAI ĐOẠN 2021-2025. ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030
6 1290/UBND-TNMT 12/06/2020 Báo cáo các trường hợp di dân
7 1270/BC-UBND 10/06/2020 BÁO CÁO Kết quả Thông tin - Truyền thông 6 tháng đầu năm, Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020
8 1261/BC-UBND 09/06/2020 BÁO CÁO Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm Phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020
9 1235/BC-UBND 09/06/2020 Báo cáo tình hình triển khai thực hiện chương trình phát triển đô thị giai đoạn 2012 - 2020
10 1244/BC-UBND 08/06/2020 BÁO CÁO Số lượng người dùng TD-Office tại UBND huyện và các đơn vị trực thuộc
11 1228/BC-UBND 05/06/2020 BÁO CÁO Tình hình thực hiện đầu tư Xây dựng hạ tầng tái định cư tại xã Yên Hồ phục vụ GPMB dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt (đoạn qua huyện Đức Thọ) và giải trình bài viết báo chí phản ánh
12 1213/BC-UBND 05/06/2020 BÁO CÁO Rà soát, đánh giá thành phần hồ sơ, yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Đức Thọ năm 2020
13 1179/BC-UBND 29/05/2020 BÁO CÁO Kết quả thi hành pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở
14 1174/BC-UBND 29/05/2020 BÁO CÁO Kết quả thực hiện giá dịch vụ theo Quyết định số 33/2017/QĐ-UBND ngày 30/6/2017 của UBND tỉnh
15 728/UBND-NTM 15/05/2020 Báo cáo tiếp thu giải trình ý kiến của người dân về kết quả xây dựng huyện NTM
16 988/UBND-NN 11/05/2020 BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ KÊT QUẢ SẢN XUẤT VỤ XUÂN 2020
17 977/BC-UBND 11/05/2020 BÁO CÁO Đánh giá tình hình thực hiện các đề án, chính sách của tỉnh thuộc lĩnh vực giáo dục giai đoạn 2017-2020, đề xuất chính sách giai đoạn 2021-2025
18 958/BC-UBND 11/05/2020 Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 54-CT/TW
19 964/BC-UBND 06/05/2020 BÁO CÁO kết quả thực hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến hoạt động Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” có hiệu lực đến năm 2020
20 940/BC-UBND 06/05/2020 BÁO CÁO Tổng kết công tác Cải cách hành chính giai đoạn 2011 – 2020, Đề xuất nhiệm vụ Cải cách hành chính giai đoạn 2020 - 2030
21 923/BC-UBND 28/04/2020 BÁO CÁO Đánh giá tình hình thực hiện các Đề án, chính sách của tỉnh giai đoạn 2017-2020; phương án xây dựng các chính sách giai đoạn 2021-2025
22 822/BC-UBND 20/04/2020 BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 179/NQ-HĐND
23 850/BC-UBND 20/04/2020 BÁO CÁO Kết quả việc thực hiện Quyết định số 234/QĐ-TTg về phòng, chống tai nạn, thương tích ở trẻ em giai đoạn 2016-2020.
24 785/BC-UBND 13/04/2020 BÁO CÁO Tổng kết Đề án tăng cường năng lực quản lý nhà nước ngành thú y giai đoạn 2012-2020, đề xuất nội dung Đề án giai đoạn 2020-2030 và việc thực thi chính sách pháp luật thú y
25 784/BC-UBND 10/04/2020 BÁO CÁO Về tình hình ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước ứng phó diễn biến dịch Covid-19
26 748/BC-UBND 10/04/2020 Báo cáo các công trình thủy lợi trước mừa mưa lũ 2020
27 763/UBND-LĐ 09/04/2020 BÁO CÁO Tình hình thực hiện thang lương, bảng lương, định mức lao động trong doanh nghiệp và áp dụng mức lương tối thiếu vùng trên địa bàn.
28 707/BC-UBND 03/04/2020 Báo cáo giải trình ý kiến của người dân về sự hài lòng đối với kết quả xây dựng NTM huyện Đức Thọ (Tiêu chí Y tế)
29 453/UBND-NN 10/03/2020 Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược quốc gia về cấp NS-VSMTNT theo Quyết định số 62/2004/QĐ-TTg
30 4162/BC-UBND 25/11/2019 BÁO CÁO Đăng ký nhân rộng mô hình quản lý, điều trị tăng huyết áp và đái tháo đường tại trạm y tế
  1 2 3 4 5
Loading the player...
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH