Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Đức Thọ

Loading...
Trang chủ Công tác Tổ chức - Cán bộ

Bộ Nội vụ đề xuất bỏ hàng loạt chứng chỉ bồi dưỡng với công chức, viên chức

Đăng ngày 01-06-2021 14:31
81 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Bộ Nội vụ đề xuất giảm 17 chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch công chức và 87 chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức.

. . . . .
Loading the player...
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH