Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Đức Thọ

Loading...
Trang chủ Cải cách hành chính

Cắt giảm hơn 60% điều kiện đầu tư kinh doanh lĩnh vực TNMT

Đăng ngày 08-10-2018 10:31
118 Lượt xem
Xem cỡ chữ

102/163 điều kiện đầu tư kinh doanh (chiếm 62,6%) trong lĩnh vực TN&MT đã được sửa đổi, trong đó bãi bỏ 77 điều kiện, sửa đổi 25 điều kiện; bãi bỏ, đơn giản hóa 9 thủ tục hành chính có liên quan.

. . . . .
Loading the player...
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH