Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Đức Thọ

Loading...
Văn bản chỉ đạo điều hànhSTT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 1415/UBND-YT 08/06/2021 V/v thực hiện “Hướng dẫn các phương án phòng chống dịch COVID-19 tại cơ sở sản xuất kinh doanh, khu công nghiệp”
2 1416/UBND-NN 08/06/2021 V/v đôn đốc triển khai xây dựng và duyệt hồ sơ PCTT&TKCN năm 2021
3 1419/UBND-YT 08/06/2021 V/v thông tin về tình hình dịch bệnh và kiểm soát dịch bệnh xâm nhập vào cơ quan, đơn vị
4 1410/UBND-YT 07/06/2021 V/v tăng cường chỉ đạo quản lý người cách ly tập trung, cách ly tại nhà phòng chống dịch COVID-19
5 1408/UBND-CA 07/06/2021 V/v góp ý Dự thảo Đề án đảm bảo cơ sở vật chất cho Công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
6 1405/TCNV 07/06/2021 V/v hướng dẫn thực hiện rà soát, nghiệm thu kết quả điều tra cơ sở hành chính năm 2021
7 1404/UBND-YT 07/06/2021 V/v tiếp tục tăng cường quản lý, xử lý chất thải phát sinh do dịch bệnh COVID-19
8 1403/BC-UBND 07/06/2021 BÁO CÁO Kết quả rà soát kế hoạch thực hiện Đề án trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025
9 1402/UBND-TC 07/06/2021 V/v thẩm định chủ trương chuyển nhượng dự án Bãi tập kết, kinh doanh vật liệu xây dựng tại xã Yên Hồ
10 1401/UBND-TC 07/06/2021 V/v đôn đốc triển khai thực hiện bán tài sản trên đất, chuyển nhượng QSD đất theo phương án đã được duyệt (lần 3)
11 1400/UBND-VP 07/06/2021 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh
12 1393/UBND-QS 07/06/2021 V/v đề nghị mượn địa điểm tổ chức diễn tập phòng chống bão lụt, TKCN năm 2021.
13 1387/UBND-GPMB 07/06/2021 V/v đề nghị chuyển kinh phí bồi thường GPMB
14 1397/UBND-TCNV 06/06/2021 V/v thực hiện một số nội dung cấp bách trong phòng chống dịch Covid-19
15 1395/UBND-YT 06/06/2021 V/v triển khai thực hiện văn bản số 3448/UBND-VX1 về việc thực hiện một số nhiệm vụ trong thời gian cao điểm đáp ứng tình huống khẩn cấp do có ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng
16 1394/UBND-YT 05/06/2021 V/v triển khai thực hiện văn bản số 3444 về tạm dừng một số hoạt động, dịch vụ không thiết yếu để phòng chống dịch COVID-19
17 02995/QĐ-UBND 05/06/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc thanh tra công tác quản lý tài chính - ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản, sử dụng kinh phí xây dựng NTM tại xã Trường Sơn
18 2995/QĐ-UBND 04/06/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc thanh tra công tác quản lý tài chính - ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản, sử dụng kinh phí xây dựng NTM tại xã Trường Sơn
19 1392/UBND-VH 04/06/2021 V/v tuyên truyền kỷ niệm 190 năm thành lập (1831 - 2021), 30 năm tái lập (1991 - 2021) tỉnh Hà Tĩnh021), 30 năm tái lập (1991 - 2021) tỉnh Hà Tĩnh
20 1385/UBND-YT 04/06/2021 V/v tăng cường quản lý người đến/về từ địa phương có dịch
21 1373/UBND-NN 03/06/2021 V/v lưu ý một số vấn đề trong triển khai thực hiện công tác phòng,chống dịch bệnh động vật năm 2021
22 1372/UBND-YT 03/06/2021 V/v giao đầu mối thống kê,báo cáo số liệu dịch COVID-19 trực tuyến
23 1364/UBND-TH 03/06/2021 V/v thẩm định dự án Quy hoạch chi tiết xây dựng khu dân cư tại lô đất OM-10, OM-11, OM-12 Thị trấn Đức Thọ
24 1369/UBND-TC 03/06/2021 V/v thẩm định điều chỉnh Dự án Xây dựng hệ thống cấp nước sinh hoạt La Giang, huyện Đức Thọ
25 1365/UBND-TN 02/06/2021 V/v xin ý kiến góp ý Quy hoạch sử dụng đất huyện 2021-2030
26 1363/UBND-TN 02/06/2021 V/v báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2016-2020
27 1361/UBND-TN 02/06/2021 Cung cấp thông tin các khu đất được giao, cho thuê đối với các cơ sở nhà đất của đơn vị thuộc các bộ, nghành trung ương sử dụng vào mục đích khách sạn, nghĩ dưỡng, điều dưỡng
28 1360/UBND-GD 02/06/2021 V/v hướng dẫn sử dụng sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 năm học 2021-2022
29 1357/UBND-TN 02/06/2021 V/v báo cáo tình hình phát sinh, thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn
30 1356/UBND-TN 02/06/2021 Cử cán bộ tham gia hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
  1 2 3 4 5
Loading the player...
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH