Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Đức Thọ

Loading...
Văn bản chỉ đạo điều hànhSTT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 3419/UBND-NN 24/10/2019 V/v xây dựng Đề án sản xuất vụ Xuân và Kế hoạch sản xuất Nông nghiệp năm 2020
2 3456/GM-UBND 23/10/2019 Giấy mời tập huấn Nội vụ
3 3442/UBND-TCKH 22/10/2019 V/v báo cáo đánh giá thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa 29 nhiệm kỳ 2015 - 2020, kế hoạch nhiệm kỳ 2020 - 2025
4 5063/QĐ-UBND 21/10/2019 QĐ v/v thành lập Hội đồng thẩm định kết quả chỉ số CCHC đối với UBND các xã, thị trấn
5 3430/UBND-TCNV 21/10/2019 V/v Thời gian giải quyết chế độ chính sách
6 3438/UBND-TCKH 21/10/2019 V/v góp ý nội dung liên quan đến xử lý các dự án phát triển hạ tầng quỹ đất và bãi bỏ QĐ 53 của UBND tỉnh
7 3423/UBND-NN 21/10/2019 V/v Tổ chức kiểm tra, xử lý dứt điểm VPPL về lĩnh vực thủy lợi, đê điều trên địa bàn
8 3417/UBND-TCKH 18/10/2019 V/v góp ý dự thảo hồ sơ lập đề nghị xây dựng dự án Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp
9 3404/UBND-KTHT 17/10/2019 V/v Triển khai thực hiện chính sách phát triển thương mại nông thôn quy định tại Điều 14
10 3409/UBND-KTHT 17/10/2019 V/v Tăng cường kiểm tra các nhà đầu tư thuê đất kinh doanh tại khu TMDV Nhà Hò, thôn Thanh Đình, xã Đức Thanh
11 3407/UBND-KTHT 17/10/2019 V/v Báo cáo tình hình triển khai thực hiện chương trình quốc gia đảm bảo cấp nước an toàn
12 3406/UBND-TN 17/10/2019 V/v Tổ chức nghiệm thu hỗ trợ công trình VS tự hoại
13 3405/UBND-TN 17/10/2019 V/v Xây dựng KH nhu cầu kinh phí hỗ trợ thực hiện NQ 79
14 3399/UBND-KTHT 17/10/2019 KẾ HOẠCH Kiểm tra thực hiện Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước
15 3392/KH-UBND 17/10/2019 KẾ HOẠCH Tổ chức tiếp công dân phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
16 3373/UBND-DA 17/10/2019 V/v đề nghị ghi vốn trả nợ Hạng mục: Cầu Đò Dè thuộc dự án Nâng cấp tuyến đường nối Trung Lương - Yên Hồ - Quốc lộ 8A, huyện Đức Thọ
17 3339/UBND-LĐ 17/10/2019 V/v Thống kê, tổng hợp người dân bị chết do tai nạn lao động trên địa bàn
18 5048/QĐ-UBND 16/10/2019 QĐ v/v phân bổ cây giống trồng phân tán, cây xanh bóng mát thuộc chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững năm 2019
19 3393/KH-UBND 16/10/2019 KH thực hiện Ngaỳ Pháp luật nước Công hõa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
20 3384/UBND-VHTT 16/10/2019 V/v tăng cường tuyên truyền cải cách hành chính
21 3378/UBND-TC 16/10/2019 V/v Đánh giá thực hiện KH đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020
22 3372/UBND-KTHT 16/10/2019 V/v Đẩy mạnh triển khai thanh toán tiền điện không sử dụng tiền mặt
23 3342/UBND-KTHT 16/10/2019 V/v đánh giá kết quả thực hiện của các tổ chức tư vấn giám sát và nhà thầu thi công xây dựng công trình giao thông trên địa bàn huyện
24 3331/KH-UBND 16/10/2019 KH Tuyển gọi công dân nhập ngũ và tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2019
25 3313/UBND-YT 16/10/2019 V/v tăng cường công tác y tế trường học.
26 3395/UBND-NN 16/10/2019 V/v phát động chiến dịch phong trào toàn dân tham gia diệt chuột
27 3371/UBND-NN 15/10/2019 V/v Chỉ đạo triển khai xây dựng mô hình tích tụ ruộng đất gắn liên kết SX hàng hóa tập trung
28 4980/QĐ-UBND 14/10/2019 QĐ v/v phê duyệt hương ước sửa đổi, bổ sung của các thôn thuộc xã Đức Lâm
29 4977/QĐ-UBND 14/10/2019 QĐ phê duyệt hương ước các thôn thuộc xã Đức Lập
30 4978/QĐ-UBND 14/10/2019 QĐ v/v phê duyệt hương ước thuộc xã Đức La
  1 2 3 4 5
Loading the player...
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH