Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Đức Thọ

Loading...
Văn bản chỉ đạo điều hànhSTT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 26/HĐND 18/06/2020 Giấy mời tham dự Hội nghị TXCT với Đoàn ĐBQH
2 1336/UBND-TC 18/06/2020 V/v báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP
3 1333/BC-UBND 18/06/2020 BÁO CÁO HĐND tỉnh việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 819/NQ-UBTVQH14ngày 21/11/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Đức Thọ và việc thực hiện các chế độ, chính sách cho đội ngũ cán bộ cấp xã, cán bộ thôn, tổ dân phố
4 1325/TB-UBND 18/06/2020 THÔNG BÁO Về việc thay đổi ngày tiếp công dân định kỳ tháng 6 năm 2020
5 1317/UBND-NN 18/06/2020 V/v Đôn đốc tổ chức duyệt hồ sơ Kế hoạch PCTT&TKCN năm 2020
6 3154/QĐ-UBND 17/06/2020 QUYẾT ĐỊNH Về việc tuyển dụng viên chức Y tế, Giáo dục năm 2020 đối với lao động hợp đồng theo Quyết định 3604/QĐ-UBND ngày 24/11/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh
7 1321/UBND-TN 17/06/2020 V/v góp ý Dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ
8 1328/UBND-TH 17/06/2020 V/v giao trả lời ý kiến cử tri gửi đến kỳ họp thứ 10 HĐND huyện khóa XIX
9 1327/BC-UBND 17/06/2020 BÁO CÁO Công tác quản lý, xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước tại địa phương theo Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ
10 3108/QĐ-UBND 16/06/2020 Qđ v/v phê duyệt danh sách các hộ đạt chuẩn xây dựng, chỉnh trang vườn mẫu và mô hình SX nấm 6 tháng đầu năm 2020
11 1318/UBND-LĐ 16/06/2020 V/v đề nghị UBND tỉnh cho phép Thành lập Trường Trung cấp tư thục Lê Hồng Phong
12 1316/UBND-TC 16/06/2020 V/v triển khai xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2030
13 1313/UBND-NN 16/06/2020 V/v Đẩy nhanh tiến độ lắp đặt đường ống cho các xã nằm trong vùng QH và các xã đề nghị được mỏe rộng cấp nước cho nhà máy
14 1315/UBND-NN 16/06/2020 Về việc tăng cường các biện pháp Phòng, chống dịch, bệnh cho đàn Trâu, bò.
15 1312/UBND-VH 16/06/2020 V/v thực hiện sửa đổi Hương ước theo đơn vị hành chính mới.
16 1306/UBND-VH 16/06/2020 V/v tăng cường ứng dụng ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước
17 1307/UBND-TN 16/06/2020 V/v thực hiện các nội dung bổ cứu trong thẩm định huyện Nông thôn mới của đoàn kiểm tra TW (lần 2) đối với tiêu chí Môi trường
18 1294/UBND-NV 16/06/2020 V/v Đề xuất tuyển dụng lao động hợp đồng theo QĐ số 3604
19 1320/BC-UBND 15/06/2020 BÁO CÁO Kết quả công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản 6 tháng đầu năm 2020
20 1308/UBND-NTM 15/06/2020 V/v góp ý, đề xuất các nội dung về Đề án thí điểm “Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025”
21 1276/BC-UBND 15/06/2020 BÁO CÁO KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN, CƠ CẤU LẠI NGÀNH NÔNG NGHIỆP 5 NĂM GIAI ĐOẠN 2021-2025. ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030
22 1201/TB-UBND 15/06/2020 THÔNG BÁO Kết luận của Đồng chí Trần Hoài Đức - Phó Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc đê triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm năm học 2020 – 2021 của Trung tâm GDNN - GDTX
23 3153/QĐ-UBND 15/06/2020 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập hội đồng tuyển dụng đặc cách giáo viên đã có hợp đồng lao động và đóng BHXH từ 31/12/2015 trở về trước
24 1290/UBND-TNMT 12/06/2020 Báo cáo các trường hợp di dân
25 1286/TB-UBND 12/06/2020 THÔNG BÁO Về việc đón và làm việc với đoàn Trung ương thẩm định hồ sơ, khảo sát thực tế huyện Đức Thọ đề nghị công nhận đạt chuẩn NTM năm 202
26 1279/UBND-TC 12/06/2020 V/v báo cáo các dự án nguồn vốn tài trợ phi chính phủ
27 1278/UBND-TC 12/06/2020 V/v góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 97/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 của Chính phủ
28 2990/QĐ-UBND 11/06/2020 QUYẾT ĐỊNH Phê chuẩn kết quả bầu cử Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Yên Hồ nhiệm kỳ 2016 - 2021
29 2965/QĐ-UBND 11/06/2020 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế xét tuyển viên chức Y tế, Giáo dục năm 2020 đối với Lao động hợp đồng theo Quyết định số 3604/QĐ-UBND ngày 24/11/2014 của Ủy ban nhân tỉnh
30 1280/GM-UBND 11/06/2020 GIẤY MỜI Dự Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác PCTT và TKCN năm 2019, Triển khai nhiệm vụ năm 2020
  1 2 3 4 5
Loading the player...
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH