Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Đức Thọ

Loading...
Văn bản chỉ đạo điều hànhSTT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 2667/UBND-NN 05/08/2019 V/v Rà soát, báo cáo tổng đàn lợn, kết quả quản lý giết mổ, kinh doanh vận chuyển gia súc hàng thán
2 2626/UBND-LĐ 02/08/2019 V/v góp ý dự thảo, Tờ trình, Nghị định quy định quy định mức lương tối thiểu vùng
3 2635/UBND-KTHT 31/07/2019 V/v đề nghị đầu tư xây dựng cửa hàng xăng dầu-thương mại dịch vụ tại xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ
4 2621/UBND-NN 31/07/2019 V/v tổ chức triển khai diệt chuột vụ Hè thu 2019
5 2627/UBND-NN 30/07/2019 V/v Thống kê rà soát hoàn thiện hồ sơ tiêu chí nước sạch
6 2624/GM-UBND 30/07/2019 Giấy mời họp UBND huyện phiên thường kỳ tháng 8
7 1782/CVHU 30/07/2019 Về việc tập trung chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 8-2019
8 2617/UBND-NN 29/07/2019 V/v người dân dùng kích điện bắt giun đất làm ảnh hưởng đến môi trường đất trồng trọt.
9 2590/UBND-NN 29/07/2019 V/v đồng bộ triển khai công tác giết mổ, vận chuyển, kinh doanh sản phẩm gia súc, phòng chống dịch bệnh tẻ lợn Châu Phi
10 2610/UBND-KTHT 26/07/2019 V/v báo cáo tình hình thực hiện công tác thẩm định XDCB trong các năm 2016, 2017, 2018 và 6 tháng đầu năm 2019
11 2609/UBND-KTHT 26/07/2019 V/v đề nghị chấp thuận phương án điều chỉnh GPMB Dự án đường cao tốc đoạn qua địa phận huyện Đức Thọ
12 2584/UBND-TCNV 26/07/2019 V/v Đôn đốc giao nộp tài liệu có giá trị bảo quản vào lưu trữ tỉnh
13 2571/UBND-LĐ 26/07/2019 V/v Đôn đốc hoàn thiện cập nhập, xử lý thông tin thị trường lao động và các tiêu chí NTM năm 2019
14 2461/UBND-TCD 26/07/2019 V/v Giải quyết đơn của ông Nguyễn Văn Tiến, xã Đức Châu
15 2586/UBND-KTHT 25/07/2019 Báo cáo cụm công nghiệp 6 tháng đầu năm 2019
16 2573/UBND-TN 25/07/2019 V/v Cử người tham gia tổ công tác liên ngành kiểm tra, xử lý khai thác cát
17 2444/UBND-TN 25/07/2019 BÁO CÁO Tình hình quản lý quy hoạch, khai thác quỹ đất đô thị dành cho công trình phúc lợi phục vụ cộng đồng
18 02586/UBND-KTHT 25/07/2019 Báo cáo cụm công nghiệp 6 tháng đầu năm 2019
19 2583/UBND-VH 25/07/2019 V/v đề nghị lập hồ sơ xếp hạng di tích Lịch sử - Văn hóa cấp Quôc gia Nhà thờ Lê Đắc Toàn - xã Yên Hồ
20 2567/UBND-NN 24/07/2019 V/v người dân dùng kích điện bắt giun đất làm ảnh hưởng đến môi trường đất trồng trọt.
21 2560/UBND-NN 24/07/2019 V/v thực hiện đợt vệ sinh tiêu đọc khử trùng phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi
22 2550/UBND-LĐ 24/07/2019 V/v Thực hiện một số nội dung sau phúc tra rà soát phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo
23 2553/UBND-TN 24/07/2019 Báo cáo kết quả triển khai thực hiện tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm trong xây dựng xã, huyện nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020
24 2558/UBND-TC 23/07/2019 V/v thẩm định nội dung Dự án Cửa hàng xăng dầu xã Trường Sơn của Công ty cổ phần TMDV và XNK Phát An Khang
25 2559/UBND-KTHT 23/07/2019 V/v báo cáo tình hình thực hiện pháp luật về đầu tư xây dựng
26 0000/TB-UBND 23/07/2019 Thông báo phân công thành viên tổng hợp YKCT sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã
27 2548/UBND-TC 22/07/2019 V/v xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, kế hoạch dự toán NSNN giai đoạn 2020-2022
28 2257/TB-UBND 22/07/2019 Thông báo thời gian lấy phiếu ý kiến cử tri sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã
29 2551/UBND-NN 22/07/2019 V/v xây dựng Đề án sản xuất vụ Đông năm 2019
30 46/TB-HĐND 20/07/2019 Thông báo về triệu tập kỳ họp bất thường HĐND huyện khóa XIX nhiệm kỳ 2016-2021
  1 2 3 4 5 6
Loading the player...
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH