Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Đức Thọ

Loading...
Văn bản chỉ đạo điều hànhSTT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 1275/UBND-VH 11/06/2020 V/v mở cửa trở lại các dịch vụ karaoke, vũ trường
2 1269/UBND-YT 11/06/2020 V/v triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch covid-19 theo hướng dẫn của BCĐ Quốc gia PCD Covid-19.
3 1230/TB-UBND 11/06/2020 THÔNG BÁO Về việc tuyển dụng viên chức Y tế, Giáo dục năm 2020 đối với lao động hợp đồng theo Quyết định 3604/QĐ-UBND ngày 24/11/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh
4 1231/TB-UBND 11/06/2020 THÔNG BÁO Về việc tuyển dụng đặc cách giáo viên đã có hợp đồng lao động và đóng BHXH từ 31/12/2015 trở về trước
5 1209/KH-UBND 11/06/2020 KẾ HOẠCH Về việc tuyển dụng viên chức Y tế, Giáo dục năm 2020 đối với lao động hợp đồng theo Quyết định 3604/QĐ-UBND ngày 24/11/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh
6 1208/KH-UBND 11/06/2020 KẾ HOẠCH Tuyển dụng đặc cách đối với giáo viên đã có hợp đồng lao động và đóng BHXH từ 31/12/2015 trở về trước
7 1283/UBND-TC 10/06/2020 V/v ý kiến dự thảo quy chế quản lý, vận hành và sử dụng phần mềm đăng ký quản lý hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh
8 1273/UBND-NN 10/06/2020 V/v chuẩn bị hàng hóa trưng bày giới thiệu sản phẩm Nông nghiệp nông thôn tiêu biểu và sản phẩm OCOP Đức Thọ năm 2020.
9 1272/UBND-DA 10/06/2020 V/v đề xuất chủ trương đầu tư Dự án đường nội vùng Cụm công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp tập trung, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh
10 1274/UBND-TC 10/06/2020 V/v Đề nghị gia hạn chính sách hỏa táng theo Quyết định 40/2017/QĐ-UBND tỉnh ngày 23/8/2017.
11 1271/GM-UBND 10/06/2020 Giấy mời thống nhất các nội dung về bố trí, sắp nhân viên Y tế sau khi tuyển dụng.
12 1270/BC-UBND 10/06/2020 BÁO CÁO Kết quả Thông tin - Truyền thông 6 tháng đầu năm, Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020
13 1266/UBND-KTHT 10/06/2020 V/v góp ý dự thảo Nghị quyết “Hỗ trợ xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn cho sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ tỉnh Hà Tĩnh đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế”
14 1260/UBND-TC 10/06/2020 góp ý kiến Dự thảo Quyết định quy định tỷ lệ phần trăm (%) để tính đơn giá thuê đất, đơn giá thuê đất để xây dựng công trình ngầm, đơn giá thuê đất có mặt nước, trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
15 013/HĐND 10/06/2020 Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu cử Chủ tịch, PCT HĐND xã Trường Sơn nhiệm kỳ 2016 - 2021
16 3062/QĐ-UBND 09/06/2020 1261/BC-UBND
17 2968/QĐ-UBND 09/06/2020 QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt kế hoạch hỗ trợ thực hiện chính sách bảo vệ môi trường năm 202
18 1261/BC-UBND 09/06/2020 BÁO CÁO Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm Phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020
19 1262/UBND-GD 09/06/2020 Về việc báo cáo số liệu giáo dục ngành học mầm non, phổ thông
20 1252/UBND-VH 09/06/2020 V/v triển khai phòng chống dịch Covid tại lễ tang.
21 1253/UBND-KTHT 09/06/2020 V/v tổng dọn vệ sinh, phát quang hành lang ATGT trên các tuyến đường
22 1254/UBND-TNMT 09/06/2020 V/v đề nghị cho ý kiến về giá khởi điểm, tiền đặt trước, bước giá các mỏ đấu giá quyền khai thác khoáng sản đợt 1năm 2020
23 1258/UBND-KTHT 09/06/2020 V/v Xin ý kiến góp dự thảo kế hoạch UBND tỉnh thực hiện QĐ của Thủ tướng Chính phủ
24 1245/UBND-GD 09/06/2020 V/v tăng cường công tác chỉ đạo đảm bảo an toàn trường học, các hoạt động giáo dục kỹ năng sống, phát hành ấn phẩm giáo dục trong trường học năm 2020.
25 1235/BC-UBND 09/06/2020 Báo cáo tình hình triển khai thực hiện chương trình phát triển đô thị giai đoạn 2012 - 2020
26 1251/UBND-VH 08/06/2020 V/v Báo cáo kết quả xây dựng Chính quyền điện tử 6 tháng đầu năm 2020
27 1241/UBND-VP 08/06/2020 V/v đôn đốc xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015
28 1244/BC-UBND 08/06/2020 BÁO CÁO Số lượng người dùng TD-Office tại UBND huyện và các đơn vị trực thuộc
29 1234/UBND-TCNV 08/06/2020 V/v đôn đốc tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến cấp cơ sở
30 1238/UBND-TCNV 08/06/2020 V/v đề nghị hướng dẫn bố trí công chức Trưởng Công an cấp xã
  1 2 3 4 5 6
Loading the player...
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH