Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Đức Thọ

Loading...
Văn bản chỉ đạo điều hànhSTT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 1384/UBND-DA 25/06/2020 V/v đầu tư công trình phục vụ hạ tầng tái định cư tại xã Đức Vĩnh và Yên Hồ, huyện Đức Thọ phục vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt.
2 1388/UBND-GD 25/06/2020 V/v góp ý Dự thảo hướng dẫn công nhận chứng chỉ/chứng nhận năng lực ngoại ngữ, tin học
3 1377/CĐ-UBND 24/06/2020 CÔNG ĐIỆN KHẨN Về phòng cháy, chữa cháy rừng
4 1364/KH-UBND 24/06/2020 KẾ HOẠCH Kiểm tra tình hình thực hiện chính sách, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo năm 2019 - 2020
5 1366/BC-UBND 24/06/2020 BÁO CÁO Công tác quản lý trật tự xây dựng, quản lý chất lượng các công trình xây dựng quý II năm 2020
6 1371/BC-UBND 23/06/2020 BÁO CÁO Về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Đức Thọ quý II năm 2020
7 1372/UBND-TH 23/06/2020 V/v đôn đốc tổ chức Hội nghị tổng kết QĐ 281-Ttg của Chính phủ.
8 1373/GM-UBND 23/06/2020 Giấy mời họp để chấn chỉnh công tác quản lý giết mổ, kinh doanh, vận chuyển sản phẩm gia súc trên địa bàn huyện Đức Thọ
9 1369/UBND-LĐ 23/06/2020 V/v triển khai điều dưỡng tập trung đối với Người có công năm 2020
10 027/VBK 23/06/2020 Giấy mời thẩm tra của Pháp chế HĐND huyện
11 1362/GM-UBND 22/06/2020 Giấy mời kiểm tra, đối soát, thống nhất thực địa tuyến địa giới gữa hai xã Liên Minh và Trường Sơn
12 1357/UBND-NN 22/06/2020 V/v báo cáo kết quả đầu tư xây dựng và công tác quản lý, vận hành công trinh cấp nước sinh hoạt nông thôn tập trung 6 tháng đầu năm 2020
13 1354/UBND-TC 22/06/2020 V/v ý kiến giãn tiến độ dự án Cửa hàng xăng dầu tại xã Tùng Châu, huyện Đức Thọ
14 1350/GM-UBND 22/06/2020 Giấy mời hội nghị triển khai hội thi sáng tạo KHKT
15 1347/UBND-TCNV 22/06/2020 V/v tổng kết cải cách hành chính giai đoạn 2011 - 2020
16 1349/UBND-KSTT 22/06/2020 V/v triển khai thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/5/2020 của Chính phủ
17 26/HĐND 18/06/2020 Giấy mời tham dự Hội nghị TXCT với Đoàn ĐBQH
18 1336/UBND-TC 18/06/2020 V/v báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP
19 1333/BC-UBND 18/06/2020 BÁO CÁO HĐND tỉnh việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 819/NQ-UBTVQH14ngày 21/11/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Đức Thọ và việc thực hiện các chế độ, chính sách cho đội ngũ cán bộ cấp xã, cán bộ thôn, tổ dân phố
20 1325/TB-UBND 18/06/2020 THÔNG BÁO Về việc thay đổi ngày tiếp công dân định kỳ tháng 6 năm 2020
21 1317/UBND-NN 18/06/2020 V/v Đôn đốc tổ chức duyệt hồ sơ Kế hoạch PCTT&TKCN năm 2020
22 3154/QĐ-UBND 17/06/2020 QUYẾT ĐỊNH Về việc tuyển dụng viên chức Y tế, Giáo dục năm 2020 đối với lao động hợp đồng theo Quyết định 3604/QĐ-UBND ngày 24/11/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh
23 1321/UBND-TN 17/06/2020 V/v góp ý Dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ
24 1328/UBND-TH 17/06/2020 V/v giao trả lời ý kiến cử tri gửi đến kỳ họp thứ 10 HĐND huyện khóa XIX
25 1327/BC-UBND 17/06/2020 BÁO CÁO Công tác quản lý, xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước tại địa phương theo Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ
26 3108/QĐ-UBND 16/06/2020 Qđ v/v phê duyệt danh sách các hộ đạt chuẩn xây dựng, chỉnh trang vườn mẫu và mô hình SX nấm 6 tháng đầu năm 2020
27 1318/UBND-LĐ 16/06/2020 V/v đề nghị UBND tỉnh cho phép Thành lập Trường Trung cấp tư thục Lê Hồng Phong
28 1316/UBND-TC 16/06/2020 V/v triển khai xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2030
29 1313/UBND-NN 16/06/2020 V/v Đẩy nhanh tiến độ lắp đặt đường ống cho các xã nằm trong vùng QH và các xã đề nghị được mỏe rộng cấp nước cho nhà máy
30 1315/UBND-NN 16/06/2020 Về việc tăng cường các biện pháp Phòng, chống dịch, bệnh cho đàn Trâu, bò.
  1 2 3 4 5 6 7
Loading the player...
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH