Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Đức Thọ

Loading...
Văn bản chỉ đạo điều hànhSTT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 3002/GM-UBND 24/11/2020 Giấy mời họp thường kỳ đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 11, triển khai nhiệm vụ tháng 12 năm 2020.
2 7180/QĐ-UBND 23/11/2020 QUYẾT ĐỊNH V/v thôi thực hiện nhiệm vụ Giám đốc Trung tâm Hành chính công huyện Đức Thọ
3 2982/UBND-KTHT 23/11/2020 V/v góp ý Dự thảo “Kế hoạch thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường cuối năm 2020 và tết Nguyên đán Tân Sửu 2021”
4 2978/UBND-LĐ 23/11/2020 V/v báo cáo kết quả thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em năm 2020
5 2965/UBND-KTHT 23/11/2020 V/v báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2020 đối với các dự án đang thi công xây dựng
6 2955/TB-UBND 23/11/2020 THÔNG BÁO Kết quả kiểm tra, giám sát thực hiện Tiêu chí quốc gia y tế xã giai đoạn đến 2020 và các Tiêu chí 15. Y tế và 17.8 năm 2020
7 2969/UBND-LĐ 21/11/2020 V/v báo cáo kết quả thực hiện công tác vì sự tiến bộ phụ nữ, bình đẳng giới năm 2020
8 7168/QĐ-UBND 20/11/2020 QUYẾT ĐỊNH Về việc tuyển dụng và bố trí viên chức đơn vị sự nghiệp trực thuộc (Huân)
9 7169/QĐ-UBND 20/11/2020 QUYẾT ĐỊNH Về việc tuyển dụng và bố trí viên chức đơn vị sự nghiệp trực thuộc (Phương)
10 7167/QĐ-UBND 20/11/2020 QUYẾT ĐỊNH Về việc tuyển dụng và bố trí viên chức đơn vị sự nghiệp trực thuộc(Mùi)
11 7166/QĐ-UBND 20/11/2020 QUYẾT ĐỊNH Về việc tuyển dụng và bố trí viên chức đơn vị sự nghiệp trực thuộc (Huyền Trang)
12 35/VBK 20/11/2020 HƯỚNG DẪN Tổng kết công tác Thi đua, khen thưởng năm 2020
13 2962/UBND-KTHT 20/11/2020 V/v đăng ký tập huấn hướng dẫn dự toán xây dựng công trình theo Bộ đơn giá XDCT năm 2020
14 2958/UBND-VH 20/11/2020 V/v Báo cáo kết quả xây dựng Chính quyền năm 2020
15 2921/UBND-KTHT 20/11/2020 V/v giao góp ý đồ án quy hoạch chung xây dựng xã Tùng Châu, Bùi La Nhân, Lâm Trung Thủy, Hòa Lạc
16 2920/UBND-KTHT 20/11/2020 V/v đảm bảo ATGT trên địa bàn các xã, thị trấn trong mùa mưa bão
17 2883/UBND-TC 20/11/2020 V/v đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2020
18 02957/KH-UBND 20/11/2020 KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động nhân Ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái 25/11
19 2940/BC-UBND 20/11/2020 BÁO CÁO Kết quả tổ chức thực hiện ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan, đơn vị năm 2020
20 2956/UBND-VH 19/11/2020 V/v góp ý Kế hoạch thực hiện Quyết định số 147/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
21 2952/UBND-NTM 19/11/2020 V/v Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình OCOP giai đoạn 2018-2020; xây dựng kế hoạch giai đoạn 2021-2025.
22 2951/UBND-TC 19/11/2020 V/v góp ý dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện chương trình hợp tác hai tỉnh Bình Định - Hà Tĩnh
23 2946/UBND-TH 19/11/2020 V/v đảm bảo Hội nghị TXCT với Đoàn ĐBQH, Đại biểu HĐND tỉnh và Đại biểu HĐND huyện
24 2910/UBND-NN 19/11/2020 Về việc góp ý vào Dự thảo các chính sách phát triển Nông nghiệp giai đoạn 2021-2025
25 2913/BC-UBND 19/11/2020 V/v cung cấp thông tin phục vụ việc xây dựng Đề án phát triển Văn phòng Thừa phát lại
26 2901/UBND-TC 19/11/2020 V/v góp ý dự thảo Đề án thể chế liên kết vùng
27 2879/KH-UBND 19/11/2020 KẾ HOẠCH Ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển chính quyền số năm 2021 (
28 02943/UBND-TN 19/11/2020 V/v góp ý vào Dự thảo Thông tư của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
29 2941/GM-UBND 18/11/2020 Giấy mời họp nghe các nội dung chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 12 HĐND huyện.
30 2937/GM-UBND 18/11/2020 Giấy mời làm việc với Đoàn khảo sát, xây dựng đơn giá bồi thường GPMB năm 2021
  3 4 5 6 7 8 9
Loading the player...
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH