Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Đức Thọ

Loading...
Văn bản chỉ đạo điều hànhSTT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 2938/UBND-KTHT 18/11/2020 V/v góp ý dự thảo danh mục mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố định nội tỉnh; mạng lưới tuyến xe buýt nội tỉnh liền kề trân địa bàn tỉnh
2 2935/UBND-NV 18/11/2020 V/v góp ý Dự thảo Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 156/2019/NQ-HĐND của HĐND tỉnh
3 2925/UBND-TC 18/11/2020 Về việc báo cáo sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết
4 2923/GM-UBND 18/11/2020 Giấy mời dự phiên tiếp công dân định kỳ thàng 11/2020
5 2922/UBND-TNMT 18/11/2020 V/v báo cáo tình thực hiện công tác quản lý tài nguyên nước năm 2020
6 2916/UBND-TN 18/11/2020 Chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về đất nghĩa trang trên địa bàn
7 2919/UBND-NTM 18/11/2020 V/v Góp ý dự thảo quy chế quản lý truy xuất nguồn gốc sản phẩm tham gia Chương trình Mỗi xã một sản phẩm.
8 2885/BC-UBND 18/11/2020 BÁO CÁO Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn giai đoạn 2012-2020
9 2872/KH-UBND 18/11/2020 KẾ HOẠCH Tổ chức Tháng hành động Quốc gia Phòng, chống HIV/AIDS năm 2020 (từ ngày 10/11 - 10/12/2020)
10 73/HĐND 17/11/2020 KẾ HOẠCH Tiếp xúc cử tri của Đại biểu: Quốc hội, HĐND tỉnh và HĐND huyện
11 2911/UBND-TH 17/11/2020 V/v Thực hiện chuyển vốn ngân sách xã năm 2020 ủy thác qua NHCS
12 2914/GM-UBND 17/11/2020 Giấy mời tập huấn nghiệp vụ du lịch tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh năm 2020
13 2904/UBND-TN 17/11/2020 V/v đề xuất đối tượng thanh, kiểm tra năm 2021
14 2906/UBND-VH 17/11/2020 V/v chỉ đạo triển khai chống xuống cấp di tích LSVH theo nguồn hỗ trợ của tỉnh năm 2020
15 2890/UBND-TC 17/11/2020 V/v tham gia ý kiến vào phương án điều chỉnh quy định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu tiền sử dụng đất giữa các cấp ngân sách năm 2021
16 2894/UBND-GD 16/11/2020 Về việc tổ chức Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
17 7013/QĐ-UBND 10/11/2020 QĐ v/v thành lập Hội đồng khám sức khỏe công dân nhập ngũ
18 6970/QĐ-UBND 10/11/2020 QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ khắc phục, xử lý ô nhiễm môi trường do Bão số 6, số 7 và áp thấp nhiệt đới gây ra
19 2826/UBND-DA 10/11/2020 V/v đề nghị đưa dự án Kè chống sạt lở bờ hữu sông Ngàn Sâu đoạn qua xã Đức Lạng, huyện Đức Thọ vào danh mục các dự án sử dụng nguồn vốn khắc phục bão lụt và các nguồn khác
20 2821/UBND-LĐ 10/11/2020 V/v báo cáo kết quả thực hiện công tác giảm nghèo năm 2020, kế hoạch năm 2021
21 2822/UBND-TC 10/11/2020 V/v thẩm định nội dung hồ sơ đề xuất dự án lắp đặt đường ống cấp nước tại huyện Đức Thọ
22 2825/UBND-TC 10/11/2020 V/v đồng ý Dự thảo Nghị định quy định cơ chế quản lý tài chính dự án đầu tư theo phương thức PPP
23 2811/UBND-CA 10/11/2020 V/v tăng cường kiểm tra, xử lý đối tượng tàng trử, sử dụng kích điện để khai thác thuỷ sản
24 7005/QĐ-UBND 10/11/2020 QUYẾT ĐỊNH Về việc tiếp nhận và phân bổ hạt giống ngô, rau các theo nguồn hỗ trợ quốc gia
25 6987/QĐ-UBND 09/11/2020 QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận giải tại cuộc thi tìm hiểu Chương trình OCOP trên truyền hình” Gameshow OCOP là gì?” tại huyện Đức Thọ
26 6971/QĐ-UBND 09/11/2020 QĐ ban hành quy chế tổ chức, hạt động của khối thi đua thuộc huyện
27 69/HĐND 09/11/2020 Thông báo phân công nhiệm vụ Thường trực HĐND huyện
28 2812/BC-UBND 09/11/2020 V/v Báo cáo thực hiện kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán nhà nước
29 2810/UBND-KTHT 09/11/2020 V/v xin chủ trương di dời các hộ dân có nguy cơ sạt lở đất tại khu vực Rú Dầu, xã Hòa Lạc, huyện Đức Thọ
30 2809/UBND-KTHT 09/11/2020 V/v xin chủ trương lập đồ án điều chỉnh, mở rộng Quy hoạch chung xây dựng Thị trấn Đức Thọ và vùng phụ cận đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 tỷ lệ 1/5.000
  4 5 6 7 8 9 10
Loading the player...
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH