Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Đức Thọ

Loading...
Chỉ thịSTT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 002/CT-UBND 16/03/2021 CHỈ THỊ Về việc thực hiện cuộc Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn huyện Đức Thọ
2 8/CT-UBND 15/12/2020 CHỈ THỊ Về việc tăng cường công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo
3 7/VBK 08/12/2020 CHỈ THỊ Về việc tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống đói rét, dịch bệnh cho đàn vật nuôi
4 3078/CT-UBND 02/12/2020 Chỉ thị v/v tổ chức ra quân làm thủy lợi phục vụ sản xuất và dân sinh năm 2021
5 6/CT-UBND 10/10/2020 Chỉ thị v/v tuyển gọi công dân nhaanpj ngũ năm 2021
6 001/CT-UBND 10/01/2020 CHỈ THỊ Về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện triển khai các nhiệm vụ trước, trong và sau Tết Nguyên đán
7 06/CT-UBND 31/12/2019 Chỉ thị v/v tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống đói rét, chống đói rét, dịch bệnh cho đàn vật nuôi năm 2020
8 31-CT/HU 10/09/2019 Chỉ thị của BTV Huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống, khống chế bệnh dịch tả lợn Châu Phi
9 031-CT/HU 10/09/2019 Chỉ thị của BTV Huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống, khống chế bệnh dịch tả lợn Châu Phi
10 Số 31 - CT/HU 09/09/2019 Chỉ thị của BTV Huyện ủy về tăng cường lãnh đạo phòng chống dịch tả lợn Châu Phi
11 0004/CT-UBND 04/09/2019 Chỉ thị về tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo
12 04/CT-UBND 31/05/2019 CHỈ THỊ Về việc tăng cường công tác phòng cháy và chữa cháy
13 003/CT-UBND 24/05/2019 Chỉ thị về công tác phòng, chống thiên tai và TKCN năm 2019
14 30-CT/HU 26/04/2019 Chỉ thị của BTV Huyện ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng trừ sâu bệnh gây hại trên cây lúa vụ Xuân năm 2019 và bệnh dịch tả lợn Châu Phi
15 01/CT-UBND 24/01/2019 Chỉ thị v/v tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện triển khai các nhiệm vụ trước, trong và sau tết nguyên đán
16 03/CT-UBND 24/12/2018 Chỉ thị v/v tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống đói rét, dịch bệnh cho đàn vật nuôi năm 2019
  1 2
Loading the player...
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH