Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Đức Thọ

Loading...
Trang chủ Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch

Chương trình kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2019

Đăng ngày 11-01-2019 16:49
81 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Triển khai nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội , đảm bảo quốc phòng - An ninh năm 2019

. . . . .
Loading the player...
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH