Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Đức Thọ

Loading...
Cơ cấu tổ chức
ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC

ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC

03-09-2018
cơ cấu tổ chức UBMTTQ huyện và các đoàn thể
CÁC ĐƠN VỊ HC SỰ NGHIỆP

CÁC ĐƠN VỊ HC SỰ NGHIỆP

02-09-2018
các đơn vị hành chính sự nghiệp
CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN

CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN

01-09-2018
Các phòng chuyên môn

Tiểu sứ tóm tắt đồng chí Chủ tịch và các Phó chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021

03-10-2017
Tiểu sứ tóm tắt đồng chí Chủ tịch và các Phó chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021
Tiểu sứ tóm tắt các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020

Tiểu sứ tóm tắt các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020

02-10-2016
TIỂU SỬ TÓM TẮT CÁC ĐỒNG CHÍ BÍ THƯ, PHÓ BÍ THƯ HUYỆN ỦY NHIỆM KỲ 2015 - 2020
  1 2 3 4 5
Loading the player...
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH