Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Đức Thọ

Loading...
Công điệnSTT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 1235/CĐ-UBND 25/05/2021 CÔNG ĐIỆN Về việc khẩn trương tập trung chỉ đạo thu hoạch lạc, ngô vụ Xuân, triển khai sản xuất vụ Hè Thu 2021
2 790/CĐ-UBND 09/04/2021 CÔNG ĐIỆN Về việc tập trung chỉ đạo phòng trừ bệnh đạo ôn cổ bông trên lúa và các đối tượng sâu bệnh trên cây trồng vụ Xuân năm 2021
3 597/CĐ-UBND 24/03/2021 CÔNG ĐIỆN KHẨN Về việc chấn chỉnh nghiêm túc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi
4 430/CĐ-UBND 08/03/2021 CÔNG ĐIỆN KHẨN Về việc triển khai, thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi
5 338/CĐ-UBND 24/02/2021 CÔNG ĐIỆN Về việc tập trung thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh Lở mồm long móng, Viêm da nổi cục trên đàn gia súc
6 47/CĐ-UBND 08/01/2021 CÔNG ĐIỆN Về việc chỉ đạo phòng chống rét cho cây trồng, vật nuôi
7 3141/CĐ-UBND 07/12/2020 CÔNG ĐIỆN KHẨN Về việc tập trung chỉ đạo cơ cấu giống, lịch thời vụ trong sản xuất lúa vụ Xuân năm 2021
8 2629/CĐ-UBND 16/10/2020 CÔNG ĐIỆN Về việc chủ động ứng phó với diễn biến mưa, lũ lớn
9 2537/CĐ-UBND 09/10/2020 CÔNG ĐIỆN Về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi
10 2500/CĐ-UBND 07/10/2020 CÔNG ĐIỆN Về việc chủ động ứng phó với tình hình mưa lũ lớn trên địa bàn huyện
11 1790/CĐ-UBND 01/08/2020 CÔNG ĐIỆN Về việc chủ động ứng phó với tình hình mưa lớn trên diện rộng do ảnh hưởng của ATNĐ trên biển gây ra
12 1377/CĐ-UBND 24/06/2020 CÔNG ĐIỆN KHẨN Về phòng cháy, chữa cháy rừng
13 854/CĐ-UBND 20/04/2020 CÔNG ĐIỆN Về việc tập trung chỉ đạo phòng trừ rầy nâu, rầy lưng trắng trên lúa vụ Xuân năm 2020
14 740/CĐ-UBND 08/04/2020 CÔNG ĐIỆN KHẨN Về việc tập trung chỉ đạo phòng trừ bệnh đạo ôn cổ bông trên lúa vụ Xuân 2020
15 535/CD-UBND 19/03/2020 CÔNG ĐIỆN Về việc tập trung chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh vụ Xuân năm 2020
16 -07-CĐ/HU 10/03/2020 Công điện về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới
17 4293/CĐ-UBND 27/11/2019 Công điện khẩn về việc tập trung thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống bệnh LMLM gia súc
18 2850/CĐ-UBND 26/08/2019 Công điện khẩn v/v triển khai, thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi
19 834/CĐ-UBND 04/04/2019 Công điện về việc tập trung chỉ đạo phòng trừ rầy nâu hại lứa vụ Xuân năm 2019
20 Số 259/CĐ-UBND 12/02/2019 về việc tập trung chỉ đạo chăm sóc,phòng trừ sâu bệnh trên cây trồng vụ Xuân năm 2019
21 1867/CĐ-UBND 17/07/2018 Công điện Về việc chủ động ứng phó với bão số 3 ( Sơn Tinh)
22 1358/CĐ-UBND 29/05/2018 Công điện của UBND huyện Về việc tập trung chỉ đạo triển khai sản xuất vụ Hè Thu năm 2018
23 1286/KH-UBND 23/05/2018 Kế hoạch thực hiện Đề án
24 1041/CĐ-UBND 26/04/2018 Công điện khẩn của UBND huyện Về việc tiếp tục tập trung chỉ đạo phòng trừ bệnh đạo ôn hại lúa vụ Xuân 2018
25 2045/CĐ-UBND 25/10/2017 Công điện Về việc tập trung thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Lở mồm, long móng gia súc
26 1984/CĐ-UBND 13/10/2017 Công điện của UBND huyện Về việc chủ động ứng phó với bão số 11( Khanun)
27 1750/CĐ-UBND 13/09/2017 Công điện của UBND huyện Về việc chủ động ứng phó với bão số 10
28 1432/CĐ-UBND 02/08/2017 Công điện v/v tập trung chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh vụ Hè Thu 2017
29 1363/CĐ-UBND 24/07/2017 Công điện Về việc chủ động ứng phó với bão số 4 ( Sonca )
30 1330/CĐ-UBND 18/07/2017 Công điện khẩn v/v tập trung chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh vụ Hè Thu năm 2017
  1 2 3 4 5
Loading the player...
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH