Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Đức Thọ

Loading...
Công điệnSTT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 834/CĐ-UBND 04/04/2019 Công điện về việc tập trung chỉ đạo phòng trừ rầy nâu hại lứa vụ Xuân năm 2019
2 Số 259/CĐ-UBND 12/02/2019 về việc tập trung chỉ đạo chăm sóc,phòng trừ sâu bệnh trên cây trồng vụ Xuân năm 2019
3 1867/CĐ-UBND 17/07/2018 Công điện Về việc chủ động ứng phó với bão số 3 ( Sơn Tinh)
4 1358/CĐ-UBND 29/05/2018 Công điện của UBND huyện Về việc tập trung chỉ đạo triển khai sản xuất vụ Hè Thu năm 2018
5 1286/KH-UBND 23/05/2018 Kế hoạch thực hiện Đề án
6 1041/CĐ-UBND 26/04/2018 Công điện khẩn của UBND huyện Về việc tiếp tục tập trung chỉ đạo phòng trừ bệnh đạo ôn hại lúa vụ Xuân 2018
7 2045/CĐ-UBND 25/10/2017 Công điện Về việc tập trung thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Lở mồm, long móng gia súc
8 1984/CĐ-UBND 13/10/2017 Công điện của UBND huyện Về việc chủ động ứng phó với bão số 11( Khanun)
9 1750/CĐ-UBND 13/09/2017 Công điện của UBND huyện Về việc chủ động ứng phó với bão số 10
10 1432/CĐ-UBND 02/08/2017 Công điện v/v tập trung chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh vụ Hè Thu 2017
11 1363/CĐ-UBND 24/07/2017 Công điện Về việc chủ động ứng phó với bão số 4 ( Sonca )
12 1330/CĐ-UBND 18/07/2017 Công điện khẩn v/v tập trung chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh vụ Hè Thu năm 2017
13 1315/CĐ-UBND 17/07/2017 Công điện về việc khắc phục sản xuất sau mưa bão số 2
14 1304/CĐ-UBND 15/07/2017 Công điện của UBND huyện Về việc chủ động ứng phó với bão số 2 ( TaLas)
15 1242/CĐ-UBND 06/07/2017 Công điện của UBND huyện Về việc tập trung chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh vụ Hè thu năm 2017
  1 2
Loading the player...
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH