Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Đức Thọ

Loading...
Công vănSTT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 3419/UBND-NN 24/10/2019 V/v xây dựng Đề án sản xuất vụ Xuân và Kế hoạch sản xuất Nông nghiệp năm 2020
2 3456/GM-UBND 23/10/2019 Giấy mời tập huấn Nội vụ
3 3442/UBND-TCKH 22/10/2019 V/v báo cáo đánh giá thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa 29 nhiệm kỳ 2015 - 2020, kế hoạch nhiệm kỳ 2020 - 2025
4 3430/UBND-TCNV 21/10/2019 V/v Thời gian giải quyết chế độ chính sách
5 3423/UBND-NN 21/10/2019 V/v Tổ chức kiểm tra, xử lý dứt điểm VPPL về lĩnh vực thủy lợi, đê điều trên địa bàn
6 3404/UBND-KTHT 17/10/2019 V/v Triển khai thực hiện chính sách phát triển thương mại nông thôn quy định tại Điều 14
7 3409/UBND-KTHT 17/10/2019 V/v Tăng cường kiểm tra các nhà đầu tư thuê đất kinh doanh tại khu TMDV Nhà Hò, thôn Thanh Đình, xã Đức Thanh
8 3407/UBND-KTHT 17/10/2019 V/v Báo cáo tình hình triển khai thực hiện chương trình quốc gia đảm bảo cấp nước an toàn
9 3406/UBND-TN 17/10/2019 V/v Tổ chức nghiệm thu hỗ trợ công trình VS tự hoại
10 3405/UBND-TN 17/10/2019 V/v Xây dựng KH nhu cầu kinh phí hỗ trợ thực hiện NQ 79
11 3373/UBND-DA 17/10/2019 V/v đề nghị ghi vốn trả nợ Hạng mục: Cầu Đò Dè thuộc dự án Nâng cấp tuyến đường nối Trung Lương - Yên Hồ - Quốc lộ 8A, huyện Đức Thọ
12 3339/UBND-LĐ 17/10/2019 V/v Thống kê, tổng hợp người dân bị chết do tai nạn lao động trên địa bàn
13 3384/UBND-VHTT 16/10/2019 V/v tăng cường tuyên truyền cải cách hành chính
14 3378/UBND-TC 16/10/2019 V/v Đánh giá thực hiện KH đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020
15 3372/UBND-KTHT 16/10/2019 V/v Đẩy mạnh triển khai thanh toán tiền điện không sử dụng tiền mặt
16 3342/UBND-KTHT 16/10/2019 V/v đánh giá kết quả thực hiện của các tổ chức tư vấn giám sát và nhà thầu thi công xây dựng công trình giao thông trên địa bàn huyện
17 3313/UBND-YT 16/10/2019 V/v tăng cường công tác y tế trường học.
18 3395/UBND-NN 16/10/2019 V/v phát động chiến dịch phong trào toàn dân tham gia diệt chuột
19 3371/UBND-NN 15/10/2019 V/v Chỉ đạo triển khai xây dựng mô hình tích tụ ruộng đất gắn liên kết SX hàng hóa tập trung
20 3367/UBND-TH 14/10/2019 V/v Cung cấp thông tin theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP và Quyết định số 1380
21 3295/UBND-NN 14/10/2019 V/v Lập hồ sơ danh muc công trình, biện pháp tưới tiêu, cấp nước các công trình thủy lợi và KH diện tích cấp bù giá sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi năm 2020
22 3344/UBND-VHTT 11/10/2019 V/v lực chọn ca khúc và khẩu hiệu tuyên truyền NTM
23 3345/UBND-NV 11/10/2019 V/v quản lý tài liệu lưu trữ khi sáp nhập đơn vị hành chính.
24 3338/UBND-NN 11/10/2019 V/v Tăng cường các biện pháp khống chế dịch tả lợn Châu Phi
25 3298/UBND-KTHT 11/10/2019 V/v báo cáo công tác phối hợp đảm bảo ATGT tại các vị trí giao cắt giữa đường bộ và đường sắt
26 3330/UBND-VHTT 10/10/2019 V/v chỉ đạo một số nội dung liên quan đến ngôi nhà Mẹ VNAH Đậu Thị Thư tại thôn Tân An, xã Đức Tùng
27 3329/UBND-TC 10/10/2019 V/v Báo cáo kết quả vốn đối ứng từ NSĐP thực hiện CT MTQG xây dựng NTM
28 3316/UBND-TN 10/10/2019 V/v Tăng cường bảo vệ nguồn lợi động vật, cấm đánh bắt, buôn bán hàng loạt chim, thú trên địa bàn
29 3314/UBND-TNMT 09/10/2019 V/v tổng hợp danh sách các hộ xây dựng mô hình xử lý rác tại hộ gia đình trong xây dựng khu dân cư kiểu mẫu
30 3305/UBND-TCKH 08/10/2019 V/v Tổ chức giải bóng chuyền kỷ niệm ngày DN Việt Nam
  1 2 3 4 5
Loading the player...
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH