Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Đức Thọ

Loading...
Công vănSTT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 2806/UBND-TH 19/08/2019 V/v chuẩn bị nội dung tham luận tại Hội nghị sơ kết 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân
2 2748/UBND-LĐ 15/08/2019 V/v Chuẩn bị nội dung tham gia diễn đàn cấp tỉnh năm 2019
3 2736/UBND-TP 13/08/2019 V/v yêu cầu giải trình việc đăng ký lại, cấp trích lục bản sao khai sinh
4 2726/UBND-TC 13/08/2019 V/v Báo cáo số liệu đoàn kiểm tra công tác quản lý, sử dụng vốn NTM
5 2719/UBND-TH 13/08/2019 V/v Triển khai thực hiện các Nghị quyết, Đề án thông qua tại Kỳ họp thứ 7 và Kỳ họp bất thường HĐND huyện khóa XIX
6 02734/UBND-TC 13/08/2019 V/v Hướng dẫn thực hiện công tác tài chính đối với các trường học sau sáp nhập
7 2735/UBND-KTHT 12/08/2019 V/v Chuẩn bị gian hàng trưng bày tại Lễ tổng kết 10 năm thực hiện XD NTM
8 2720/UBND-YT 12/08/2019 V/v Tăng cường phòng, chống dịch sốt xuất huyết
9 2727/UBND-NN/TK 12/08/2019 V/v Thăm đồng dự ước năng suất, sản lượng các loại cây trồng vụ Hè Thu năm 2019
10 2694/UBND-YT 12/08/2019 V/v Tăng cường bảo đảm ATTP tết Trung thu năm 2019
11 2716/UBND-VH 09/08/2019 V/v Đề nghị chính sách thực hiện dự án du thuyền Sông La
12 2714/UBND-VH 09/08/2019 V/v Rà soát đôn đốc việc xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đang ký đạt chuẩn văn hóa giai đoạn 2018 - 2019
13 2704/UBND-LĐ 09/08/2019 V/v đẩy mạnh công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em cấp xã
14 2713/UBND-LĐ 09/08/2019 V/v yêu cầu cung cấp số liệu báo cáo giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng chống xâm hại trẻ em
15 2692/UBND-KTHT 08/08/2019 V/v Thông báo thi công công trình chỉnh trang cây xanh đô thị, hạ tầng kỷ thuật trên một số tuyến đường trung tâm huyện Đức Thọ năm 2019
16 2693/UBND-KTHT 08/08/2019 V/v Phối hợp đảm bảo ATGT thực hiện dự án chỉnh trang cây xanh đô thị, hạ tầng kỷ thuật trên một số tuyến đường trung tâm huyện Đức Thọ
17 03471/QĐ-UBND 08/08/2019 V/v Cung cấp danh sách cán bộ phụ trách công tác thông tin đối ngoại
18 2696/UBND-NV 08/08/2019 V/v Bố trí công an chính quy về xã
19 88/BCĐ-NTM 07/08/2019 V/v Chuẩn bị nội dung tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM 2010 - 2020
20 2679/UBND-TCD 07/08/2019 V/v giải quyết đơn của ông Nguyễn Hữu Cầu, xã Đức Vĩnh
21 395/UBND-KTHT 06/08/2019 V/v quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án Khu nhà ở tại trường THCS Hoàng Xuân Hãn cũ, thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ
22 2666/UBND-NV 05/08/2019 V/v Lập danh sách khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước
23 2661/UBND-KTHT 05/08/2019 V/v Góp ý dự thảo quyết định phân công nhiệm vụ cho các thành viên BCĐ thực hiện Đề án bảo đảm ANTT, an toàn hệ thống truyền tải điện 500KV trên địa bàn tỉnh
24 2667/UBND-NN 05/08/2019 V/v Rà soát, báo cáo tổng đàn lợn, kết quả quản lý giết mổ, kinh doanh vận chuyển gia súc hàng thán
25 2626/UBND-LĐ 02/08/2019 V/v góp ý dự thảo, Tờ trình, Nghị định quy định quy định mức lương tối thiểu vùng
26 2635/UBND-KTHT 31/07/2019 V/v đề nghị đầu tư xây dựng cửa hàng xăng dầu-thương mại dịch vụ tại xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ
27 2621/UBND-NN 31/07/2019 V/v tổ chức triển khai diệt chuột vụ Hè thu 2019
28 2627/UBND-NN 30/07/2019 V/v Thống kê rà soát hoàn thiện hồ sơ tiêu chí nước sạch
29 1782/CVHU 30/07/2019 Về việc tập trung chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 8-2019
30 2617/UBND-NN 29/07/2019 V/v người dân dùng kích điện bắt giun đất làm ảnh hưởng đến môi trường đất trồng trọt.
  1 2 3 4 5
Loading the player...
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH