Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Đức Thọ

Loading...
Công vănSTT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 338/UBND-LĐ 04/03/2019 V/v Phối hợp tuyển sinh đào tạo nghề cho người khuyết tật năm 2019
2 3789/UBND-TC 01/03/2019 V/v Đôn đốc nộp báo cáo quyết toán NS năm 2018
3 21/BCĐ-NTM 01/03/2019 V/v Đề nghị kiểm tra, đánh giá hướng dẫn thực hiện Tiêu chí NTM
4 357/UBND-TC 27/02/2019 V/v Phối hợp tuyên truyền môi trường đầu tư tỉnh Hà Tĩnh năm 2019 của Báo diễn đàn doanh nghiệp
5 355/UBND-KTHT 27/02/2019 V/v Báo cáo phương tiện đưa đón học sinh trên địa bàn huyện
6 343/UBND-CA 27/02/2019 V/v Khảo sát, đầu tư triển khai lắp đặt hệ thống camera giám sát
7 325/UBND-TP 27/02/2019 V/v Triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác bồi thường nhà nước năm 2019
8 20/BCĐ-NTM 27/02/2019 V/v Kiểm tra, đánh giá mức độ đạt chuẩn các tiêu chí theo Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND
9 335/UBND-KTHT 26/02/2019 V/v đề nghị hỗ trợ nguồn vốn bảo trì đường bộ năm 2019
10 269/UBND-NN 25/02/2019 V/v Rà soát, điều tra số liệu phục vụ xây dựng Đề án tích tụ ruộng đất
11 324/UBND-VH 22/02/2019 V/v Sửa đổi, bổ sung hương ước
12 309/UBND-TC 22/02/2019 V/v thẩm định nội dung dự án cửa hàng xăng dầu xã Trường Sơn
13 Số 277/UBND-NN 15/02/2019 Khẩn trương triển khai các biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại trên cây trồng vụ xuân 2019
14 V/v Tuyên truyền văn bản pháp luật tháng 02/2019 13/02/2019 V/v Tuyên truyền văn bản pháp luật tháng 02/2019
15 364/UBND-NN 13/02/2019 V/v Báo cáo kết quả triển khai Đề án phát triển kinh tế vườn hộ năm 2018, kế hoạch năm 2019
16 263/UBND-KTHT 13/02/2019 V/v Đăng ký hỗ trợ kinh phí khuyến công địa phương năm 2019
17 258/KH-UBND 13/02/2019 KH thực hiện nhiệm vụ công tác Tư pháp năm 2019
18 16/BCĐ-NTM 13/02/2019 V/v Đôn đốc hoàn thiện khung kế hoạch xã đạt chuẩn NTM nâng cao, kiểu mẫu năm 2019
19 212/UBND-LĐ 25/01/2019 V/v Triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTG ngày 03/01/2019
20 210/UBND-LĐ 25/01/2019 V/v Rà soát cập nhập, xử lý thông tin thị trường lao động năm 2018
21 203/UBND-KTHT 25/01/2019 V/v Tuyên truyền phổ biến pháp luật trong hoạt động SXKD năm 2019
22 192/UBND-TN 25/01/2019 V/v Tiếp tục chỉ đạo tháo dỡ công trình nhà ở xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp
23 113/UBND-TC 25/01/2019 V/v Khóa sổ kế toán và lập, báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2018
24 112/UBND-TC 25/01/2019 V/v Báo cáo kết quả phân bổ và giao dự toán ngân sách năm 2019
25 204/UBND-TC 24/01/2019 V/v Đánh giá hiệu quả tác động của các dự án có nguồn vốn ODA
26 189/UBND-VH 24/01/2019 V/v Tạo điều kiện cho hoạt động sản xuất kinh doanh và thực hiện các dịch vụ qua hệ thống bưu điện
27 005/VBK 24/01/2019 Vv Triển khai giải đua thuyền theo KH của huyện
28 12/BCĐ-NTM 22/01/2019 V/v Đăng ký xã đạt chuẩn NTM nâng cao, xã NTM kiểu mẫu
29 03162/TB-UBND 19/01/2019 Thông báo v/v tuyển dụng giáo viên văn hóa tiểu học, năm học 2018 - 2019
30 165/UBND-LĐ 18/01/2019 V/v Báo cáo tình hình thực hiện chính sách pháp luật về bình đẳng giới giai đoạn 2016 - 2018 phục vụ Đoàn ĐBQH tỉnh khảo sát
  1 2 3 4 5 6 7
Loading the player...
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH