Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Đức Thọ

Loading...
Công vănSTT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 71/CTR-UBND 17/01/2019 Chương trình triển khai nhiệm vụ kế hoạch phát triển KTXH, đảm bảo QP-AN năm 2019
2 155/UBND-CA 17/01/2019 V/v Tăng cường quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo
3 153/UBND-NN 17/01/2019 V/v Đăng ký nhận tinh bò ZEEBU. 3D năm 2019
4 145/UBND-LĐ 16/01/2019 V/v Hướng dẫn tặng quà cho trẻ em nhân dịp tết Nguyên Đán 2019
5 144/UBND-VH 16/01/2019 V/v Rà soát, bổ sung hồ sơ cán bộ chuyên trách CNTT
6 133/UBND-TH 16/01/2019 V/v Phân công chuẩn bị nội dung Hội nghị tổng kết QP, AN xây dựng cơ sở ATLC - SSCĐ
7 130/GM-UBND 16/01/2019 Giấy mời tổng kết QP - AN năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019
8 93/UBND-KTHT 15/01/2019 V/v Báo cáo công tác quản lý QH đô thị, hoạt động xây dựng nhằm khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông
9 12/VBK 15/01/2019 V/v Phối hợp tuyên truyền phòng, chống pháo nổ
10 119/UBND-VH 15/01/2019 V/v Tăng cường giữ vững, phát huy cơ quan, đơn vị, DN đạt chuẩn VH
11 012/VBK 15/01/2019 V/v Phối hợp tuyên truyền phòng, chống pháo nổ
12 0119/UBND-VH 15/01/2019 V/v Tăng cường giữ vững, phát huy cơ quan, đơn vị, DN đạt chuẩn VH
13 003/VBK 15/01/2019 Điều lệ giải đua thuyền truyền thống trên Sông La năm 2019
14 08/VBK 15/01/2019 V/v Chuẩn bị tham luận tại Hội nghị tổng kết NTM huyện
15 66/UBND-KTHT 14/01/2019 V/v Báo cáo kết quả thực hiện chính sách người có công với cách mạng về nhà ở
16 120/BC-UBND 14/01/2019 BÁO CÁO Tình hình kinh tế tập thể trên địa bàn huyện Đức Thọ trong thời gian qua
17 066/UBND-KTHT 14/01/2019 V/v Báo cáo kết quả thực hiện chính sách người có công với cách mạng về nhà ở
18 001/VBK 14/01/2019 V/v Tuyên truyền văn bản PL tháng 01/2019
19 99/UBND-VH 11/01/2019 V/v Thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội năm 2019
20 28/VBK 11/01/2019 V/v Lắp đặ Camera a ninh tại các mục tiêu trọng yếu
21 81/UBND-KTHT 11/01/2019 V/v Tăng cường công tác bình ổn, đảm bảo hàng hóa phục vụ nhân dân trước, trong và sau tết 2019
22 70/UBND-TP 11/01/2019 V/v gửi hồ sơ đề nghị công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
23 82/UBND-NN 10/01/2019 V/v tổ chức triển khai diệt chuột vụ Xuân 2019
24 75/UBND-KTHT 10/01/2019 V/v Tu sửa cầu đường sát Thọ Tường đảm bảo lưu thông an toàn cho người và phương tiện
25 67/UBND-KTHT 10/01/2019 V/v Phát động phong trào toàn dân làm GT, rãnh thoát nước năm 2019
26 64/UBND-KTHT 10/01/2019 V/v Báo cáo tình hình thị trường bất động sản năm 2018
27 60/UBND-TC 09/01/2019 V/v Báo cáo bàn giao đất kho dự trữ Thị trấn Đức Thọ
28 48/UBND-VHTT 09/01/2019 V/v Thực hiện ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước
29 47/UBND-VH 09/01/2019 V/v chỉ đạo tổ chức tham gia các hoạt động VH, TT mừng Đảng, mừng Xuân
30 44/UBND-TN 09/01/2019 V/v Rà soát, điều chỉnh, bổ sung xây dựng điểm trung chuyển/tập kết rác tạm thời
  2 3 4 5 6 7 8
Loading the player...
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH