Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Đức Thọ

Loading...
Danh bạ Đức Thọ

STT Tên cán bộ Chức vụ Đơn vị Điện thoại
1 Trần Cao Lương Phó Chánh văn phòng Văn phòng HĐND&UBND huyện 0982265030
2 Nghiêm Hoàng Tuấn Chánh văn phòng Văn phòng HĐND&UBND huyện 0946035927
3 Nguyễn Thị Hòa Trưởng Phòng Phòng Y tế 0944.068.553
4 Nguyễn Thị Nghĩa Chuyên viên Phòng Y tế 0915.330.727
5 Đinh Thị Thúy Ngân Chuyên viên Phòng Y tế 0916.730.838