Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Đức Thọ

Loading...
Trang chủ Xây dựng Đảng

Đồng chí Lê Văn Hiệp, được bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Đức Lạng nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đăng ngày 10-05-2020 14:29
1141 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Trong xây dựng NTM cần quan tâm đến tiêu chí môi trường, quy hoạch cơ sở hạ tầng, tiếp tục nghiên cứu, phát huy tiềm năng của địa phương nhất là lợi thế đồi rừng, ứng dụng KHKT và liên kết với các doanh nghiệp, tạo bước chuyển mới về kinh tế. Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư thường trực huyện ủy Thái Ngọc Hải tại Đại hội Đảng bộ xã Đức Lạng nhiệm kỳ 2020-2025.

. . . . .
Loading the player...
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH