Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Đức Thọ

Loading...
Trang chủ Chính trị - Kinh tế

Đức Thọ : 99,97 % cử tri đi bầu cử

Đăng ngày 24-05-2021 14:32
553 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Đức Thọ đã hoàn thành cuộc Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVvà Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, thực sự trở thành ngày hội lớn của toàn dân.

. . . . .
Loading the player...
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH