Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Đức Thọ

Loading...
Trang chủ Chính trị - Kinh tế

Đức Thọ triển khai công tác bầu cử đảm bảo thời gian, luật định.

Đăng ngày 24-03-2021 14:06
105 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Đến nay Đức Thọ đã ấn định và công bố số đơn vị bầu cử HĐND huyện, danh sách đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu HĐND huyện được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đảm bảo thời gian, luật định.

. . . . .
Loading the player...
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH