Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Đức Thọ

Loading...
Góp ýSTT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 3145/UBND-KTHT 08/12/2020 V/v góp ý dự thảo Tờ trình và Dự thảo Quyết định bải bỏ văn bản QPPL do UBND tỉnh ban hành
2 3146/UBND-KTHT 08/12/2020 V/v cho ý kiến Dự thảo Đề cương Đề án phát triển xuất khẩu gắn với dịch vụ logistics giai đoạn 2021-2025 và dự thảo Kế hoạch thực hiện năm 2021
3 3125/UBND-NN 04/12/2020 V/v góp ý dự thảo Nghị định quy định về thành lập và quản lý Quỹ PCTT
4 3103/UBND-KTHT 03/12/2020 V/v góp ý dự thảo Quyết định, dự thảo Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Hà Tĩnh năm 2021
5 3030/UBND-TN 27/11/2020 V/v góp ý vào Dự thảo Chiến lược phát triển ngành KTTV đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
6 3033/UBND-LĐ 27/11/2020 V/v góp ý về kế hoạch thực hiện CTMT Quốc gia giảm nghèo và An sinh bền vững năm 2021
7 3029/UBND-TN 27/11/2020 V/v góp ý các dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với chất lượng nước, chất lượng không khí xung quanh và chất lượng đất
8 2982/UBND-KTHT 23/11/2020 V/v góp ý Dự thảo “Kế hoạch thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường cuối năm 2020 và tết Nguyên đán Tân Sửu 2021”
9 2921/UBND-KTHT 20/11/2020 V/v giao góp ý đồ án quy hoạch chung xây dựng xã Tùng Châu, Bùi La Nhân, Lâm Trung Thủy, Hòa Lạc
10 2956/UBND-VH 19/11/2020 V/v góp ý Kế hoạch thực hiện Quyết định số 147/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
11 2951/UBND-TC 19/11/2020 V/v góp ý dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện chương trình hợp tác hai tỉnh Bình Định - Hà Tĩnh
12 2910/UBND-NN 19/11/2020 Về việc góp ý vào Dự thảo các chính sách phát triển Nông nghiệp giai đoạn 2021-2025
13 02943/UBND-TN 19/11/2020 V/v góp ý vào Dự thảo Thông tư của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
14 2938/UBND-KTHT 18/11/2020 V/v góp ý dự thảo danh mục mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố định nội tỉnh; mạng lưới tuyến xe buýt nội tỉnh liền kề trân địa bàn tỉnh
15 2935/UBND-NV 18/11/2020 V/v góp ý Dự thảo Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 156/2019/NQ-HĐND của HĐND tỉnh
16 2919/UBND-NTM 18/11/2020 V/v Góp ý dự thảo quy chế quản lý truy xuất nguồn gốc sản phẩm tham gia Chương trình Mỗi xã một sản phẩm.
17 1813/UBND-TC 09/11/2020 V/v giao góp ý Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung các Thông tư hướng dẫn về thuế GTGT
18 2611/UBND-VH 16/10/2020 V/v góp ý dự thảo Đề án “Nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế VH,TT cơ sở, giai đoạn 2021 - 2030”
19 2542/UBND-KTHT 10/10/2020 V/v góp ý Dự thảo thực hiện phát triển điện mặt trời mái nhà.
20 2535/UBND-YT 09/10/2020 V/v góp ý Dự thảo Tờ trình, Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đối với công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2021-2025
21 2522/UBND-TC 09/10/2020 V/v góp ý dự thảo Đề án “Lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình HTX kiểu mới hiệu quả tại các địa phương trên cả nước giai đoạn 2021 - 2025”
22 2523/UBND-TC 09/10/2020 V/v góp ý dự thảo Nghị định quy định về giám sát và đánh giá đâu từ
23 2424/UBND-TC 29/09/2020 V/v góp ý dự thảo Tờ trình Chính phủ và dự thảo Nghị định quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch
24 2393/UBND-TC 29/09/2020 V/v tham gia ý kiến phương án triển khai thực hiện bán đấu giá cơ sở nhà, đất
25 2396/UBND-TC 28/09/2020 V/v góp ý phương án tổ chức thực hiện bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đât
26 1992/UBND-TNMT 27/09/2020 V/v góp ý dự án Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi)
27 2022/UBND-NTM 01/09/2020 V/v Góp ý phương án sản xuất kinh doanh các sản phẩm OCOP
28 1996/UBND-YT 27/08/2020 V/v góp ý dự thảo kế hoạch chăm sóc và nâng cao sức khỏe người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp giai đoạn 2020-2030
29 1932/UBND-KTHT 20/08/2020 V/v góp ý Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện.
30 1896/UBND-KTHT 18/08/2020 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai đề án Ứng dụng CNTT trong điều hành giao thông vận tải
  1 2 3 4 5
Loading the player...
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH