Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Đức Thọ

Loading...
Góp ýSTT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 1492/UBND-KTHT 08/07/2020 V/v góp ý dự thảo QĐ Công bố Danh mục và Quy trình nội bộ TTHC thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Xây dựng áp dụng tại UBND cấp huyện
2 1461/UBND-TC 06/07/2020 V/v góp ý dự thảo văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện Kết luận số 70- KL/TW Ngày 09/3/2020 của Bộ Chính trị
3 1409/UBND-GD 29/06/2020 V/v góp ý Dự thảo Chỉ thị về tăng cường tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 và Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2020-2021
4 1388/UBND-GD 25/06/2020 V/v góp ý Dự thảo hướng dẫn công nhận chứng chỉ/chứng nhận năng lực ngoại ngữ, tin học
5 1321/UBND-TN 17/06/2020 V/v góp ý Dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ
6 1266/UBND-KTHT 10/06/2020 V/v góp ý dự thảo Nghị quyết “Hỗ trợ xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn cho sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ tỉnh Hà Tĩnh đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế”
7 1260/UBND-TC 10/06/2020 góp ý kiến Dự thảo Quyết định quy định tỷ lệ phần trăm (%) để tính đơn giá thuê đất, đơn giá thuê đất để xây dựng công trình ngầm, đơn giá thuê đất có mặt nước, trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
8 1254/UBND-TNMT 09/06/2020 V/v đề nghị cho ý kiến về giá khởi điểm, tiền đặt trước, bước giá các mỏ đấu giá quyền khai thác khoáng sản đợt 1năm 2020
9 1258/UBND-KTHT 09/06/2020 V/v Xin ý kiến góp dự thảo kế hoạch UBND tỉnh thực hiện QĐ của Thủ tướng Chính phủ
10 1224/UBND-YT 05/06/2020 V/v góp ý dự thảo Tờ trình, Nghị quyết về bảo đảm tài chính cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS
11 1100/UBND-NN 19/05/2020 V/v góp ý Dự thảo Quyết định Ban hành quy định phân cấp công tác quản lý đê điều cho các cấp và tổ chức lực lượng quản lý đê nhân dân
12 1088/UBND-YT 19/05/2020 V/v góp ý dự thảo Quyết định Quy định quản lý, vận hành, khai thác và đảm bảo an toàn thông tin hệ thống HSSK điện tử.
13 1073/UBND-KTHT 18/05/2020 V/v góp ý dự thảo tờ trình Nghị quyết Chính phủ
14 1064/UBND-GD 15/05/2020 V/v góp ý về thẩm quyền thực hiện thăng hạng CDNN giáo viên mầm non, phổ thông công lập năm 2020
15 938/UBND-KTHT 29/04/2020 V/v góp ý Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư cầu vượt út giao giữa QL8 với đường sắt Bắc Nam tại thị trấn Đức Thọ
16 916/UBND-TN 28/04/2020 V/v góp ý Đề án thu gom, vận chuyển, xử lý CTR sinh hoạt trên địa bàn tỉnh.
17 917/UBND-TN 28/04/2020 V/v góp ý Dự thảo Quyết định ban hành đơn giá dịch vụ đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử đất, quyền sử dụng nhà ở và tài sản gắn liền trên đất trên địa bàn tỉnh
18 919/UBND-TH 27/04/2020 V/v góp ý dự thảo Thông tư quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chuẩn thông tin địa lý cơ sở
19 915/UBND-YT 27/04/2020 V/v góp ý tham mưu bổ sung, điều chỉnh nội dung Văn bản số 2578/UBND-VX1 ngày 22/4/2020 của UBND tỉnh
20 888/UBND-KTHT 23/04/2020 V/v Ban hành Quy chế quản lý cửa hàng, gian hàng giới thiệu, bán sản phẩm tham gia Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2020-2022.
21 858/UBND-VH 20/04/2020 V/v góp ý danh mục DVC trực tuyến mức độ 2, mức độ 4 triển khai trong năm 2020 và giai đoạn 2021-2025
22 847/UBND-NN 20/04/2020 V/v góp ý dự thảo Quyết định thành lập Tiểu ban Kỷ thuật công trình Thủy lợi năm 2020
23 832/UBND-TN 16/04/2020 V/v góp ý dự thảo Thông tư quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chuẩn thông tin địa lý cơ sở `
24 825/UBND-TN 16/04/2020 V/v góp ý dự thảo Báo cáo công tác BVMT trên phạm vi cả nước năm 2019
25 802/UBND-TNMT 13/04/2020 V/v góp ý dự thảo Văn kiện Dự án Giảm thiểu rác thải nhựa đại dương tại Việt Nam do WWF tài trợ
26 751/UBND-TP 09/04/2020 V/v góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy định thực hiện Ngày Pháp luật
27 750/UBND-TP 09/04/2020 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai Nghị định số 08/2020/NĐ-CP
28 697/UBND-TC 07/04/2020 V/v góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 302/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí môn bài
29 725/UBND-NN 06/04/2020 V/v xin ý kiến góp ý, hướng dẫn xây dựng hồ sơ hưởng chính sách hỗ trợ tích tụ ruộng đất theo NQ 123/2018/NQ-HĐND tỉnh
30 704/UBND-NV 03/04/2020 V/v góp ý dự thảo Danh mục và Khung năng lực vị trí việc làm Trung tâm Văn hóa – Truyền thông
  1 2 3 4 5
Loading the player...
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH