Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Đức Thọ

Loading...
Góp ý dự thảo văn bản

STT Trích yếu Thời gian lấy ý kiến Đính kèm
1 Góp ý Dự thảo sửa đổi bổ sung QĐ số 16/2019/QĐ-UBND ngày 28/3/2019 - Từ ngày : 18/06/2019
- Đến ngày : 18/06/2019

2 Góp ý dự thảo văn bản về Bí mật nhà nước - Từ ngày : 10/06/2019
- Đến ngày : 14/06/2019

3 V/v Góp ý dự thảo quy định một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng - Từ ngày : 12/12/2018
- Đến ngày : 12/12/2018

4 V/v Góp ý hồ sơ báo cáo nghiên cứu tính khả thi dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam - Từ ngày : 27/11/2018
- Đến ngày : 27/11/2018

5 V/v Góp ý vào dự thảo Tờ trình, NQ quy định mức khoán chi phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã - Từ ngày : 23/11/2018
- Đến ngày : 23/11/2018

6 V/v Góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 94/2014/NĐ-CP - Từ ngày : 21/11/2018
- Đến ngày : 21/11/2018

7 V/v Góp ý dự thảo Thông tư quy định chế độ quy trình bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi - Từ ngày : 21/11/2018
- Đến ngày : 21/11/2018

8 V/v Góp ý dự thảo thông tư của Bộ Tài chính - Từ ngày : 09/11/2018
- Đến ngày : 09/11/2018

9 V/v Góp ý dự thảo Thông tư của Bộ TNMT - Từ ngày : 08/11/2018
- Đến ngày : 08/11/2018

10 V/v Góp ý vào dự thảo Đề án sản xuất vụ Xuân và KH sản xuất NN năm 2019 - Từ ngày : 07/11/2018
- Đến ngày : 07/11/2018

  1 2
Loading the player...
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH