Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Đức Thọ

Loading...
Góp ý dự thảo văn bản

STT Trích yếu Thời gian lấy ý kiến Đính kèm
1 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện chính sách bảo hiểm nông nghiệp - Từ ngày : 30/07/2019
- Đến ngày : 30/07/2019

2 V/v Góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn tổ chức tháng hành động vì trẻ em - Từ ngày : 30/07/2019
- Đến ngày : 30/07/2019

3 V/v đề nghị góp ý kiến Dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh - Từ ngày : 30/07/2019
- Đến ngày : 30/07/2019

4 V/v góp ý dự thảo kế hoạch triển khai Chỉ thị số 12/CT-TTg của Thủ tướng chính phủ - Từ ngày : 30/07/2019
- Đến ngày : 30/07/2019

5 V/v góp ý Dự án Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (sửa đổi) - Từ ngày : 30/07/2019
- Đến ngày : 30/07/2019

6 V/v góp ý dự thảo văn bản của UBND tỉnh thực hiện kiến nghị của Đoàn giám sát HĐQL quỹ BHXH - Từ ngày : 02/07/2019
- Đến ngày : 02/07/2019

7 V/v góp ý dự thảo Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường - Từ ngày : 02/07/2019
- Đến ngày : 02/07/2019

8 V/v góp ý Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và miễn thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước - Từ ngày : 02/07/2019
- Đến ngày : 02/07/2019

9 V/v góp ý Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về quy định mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ trên phạm vi cả nước - Từ ngày : 02/07/2019
- Đến ngày : 02/07/2019

10 Góp ý Dự thảo sửa đổi bổ sung QĐ số 16/2019/QĐ-UBND ngày 28/3/2019 - Từ ngày : 18/06/2019
- Đến ngày : 18/06/2019

  1 2 3 4 5
Loading the player...
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH