Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Đức Thọ

Loading...
Góp ý dự thảo văn bản

STT Trích yếu Thời gian lấy ý kiến Đính kèm
1 V/v Góp ý dự thảo Thông tư quy định chế độ quy trình bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi - Từ ngày : 21/11/2018
- Đến ngày : 21/11/2018

2 V/v Góp ý dự thảo thông tư của Bộ Tài chính - Từ ngày : 09/11/2018
- Đến ngày : 09/11/2018

3 V/v Góp ý dự thảo Thông tư của Bộ TNMT - Từ ngày : 08/11/2018
- Đến ngày : 08/11/2018

4 V/v Góp ý vào dự thảo Đề án sản xuất vụ Xuân và KH sản xuất NN năm 2019 - Từ ngày : 07/11/2018
- Đến ngày : 07/11/2018

5 V/v Góp ý kiến xây dựng chính sách hỗ trợ CB, CC, người lao động trong quá trình sắp xếp bộ máy - Từ ngày : 05/11/2018
- Đến ngày : 05/11/2018

6 V/v Góp ý vào kế hoạch triển khai chương trình quốc gia đảm bảo cấp nước an toàn khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh - Từ ngày : 02/11/2018
- Đến ngày : 02/11/2018

7 V/v Góp ý vào dự thảo chính sách nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2019 - 2021 - Từ ngày : 02/11/2018
- Đến ngày : 02/11/2018

8 V/v Góp ý dự thảo Đề án tăng cường công tác quản lý khoáng sản trên địa bàn tỉnh - Từ ngày : 26/10/2018
- Đến ngày : 26/10/2018

9 V/v Góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Đề án hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025 - Từ ngày : 26/10/2018
- Đến ngày : 26/10/2018

10 V/v Góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện Chương trình sức khỏe Việt Nam tại Hà Tĩnh - Từ ngày : 26/10/2018
- Đến ngày : 26/10/2018

  1 2
Loading the player...
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH