Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Đức Thọ

Loading...
Trang chủ Giáo dục - Y tế

Hà Tĩnh tiếp tục duy trì tổng số giáo viên mầm non hợp đồng

Đăng ngày 28-08-2019 08:13
298 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Trưởng phòng Công chức - Viên chức, Sở Nội vụ Hà Tĩnh Cù Huy Cẩm thông tin: “Tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục duy trì số lượng giáo viên hợp đồng theo Quyết định số 2059/QĐ-UBND, ngày 9/7/2013 của UBND tỉnh để đảm bảo hoạt động giáo dục”.

. . . . .
Loading the player...
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH