Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Đức Thọ

Loading...
Hỏi đáp bầu cử
Danh sách, tiểu sử tóm tắt các ứng cử viên Đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (  thứ tự từ 36 -52 )

Danh sách, tiểu sử tóm tắt các ứng cử viên Đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 ( thứ tự từ 36 -52 )

11-05-2021
Danh sách, tiểu sử tóm tắt các ứng cử viên Đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 ( thứ tự từ 36- 52 theo A,B,C )
Danh sách, tiểu sử tóm tắt các ứng cử viên Đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Danh sách, tiểu sử tóm tắt các ứng cử viên Đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026

11-05-2021
Danh sách, tiểu sử tóm tắt các ứng cử viên Đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 ( thứ tự từ 16 -35 theo A,B,C )
Danh sách, tiểu sử tóm tắt các ứng cử viên Đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Danh sách, tiểu sử tóm tắt các ứng cử viên Đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026

10-05-2021
Danh sách, tiểu sử tóm tắt các ứng cử viên Đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 ( thứ tự từ 1- 16 theo A,B,C )
  1 2 3 4 5
Loading the player...
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH