Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Đức Thọ

Loading...
Trang chủ Kế hoạch

KẾ HOẠCH Chuyển đổi vị trí công tác đội ngũ công chức, viên chức theo Nghị định 59/2019/NĐ-CP và bố trí sắp xếp lại số lượng công chức cấp xã trên địa bàn huyện Đức Thọ năm 2021

Đăng ngày 20-01-2021 00:00
3 Lượt xem
Xem cỡ chữ

. . . . .
Loading the player...
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH