Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Đức Thọ

Loading...
Trang chủ Kế hoạch

Kế hoạch kiểm tra việc giải quyết TTHC gắn với thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện công tác tiếp dân

Đăng ngày 22-02-2019 00:00
15 Lượt xem
Xem cỡ chữ

. . . . .
Loading the player...
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH