Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Đức Thọ

Loading...
Trang chủ Thông tin khen thưởng xử phạt

Kế hoạch số 3436/KH-UBND huyện ngày 21 -10-2019

Đăng ngày 24-10-2019 10:03
42 Lượt xem
Xem cỡ chữ

về việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua " cán bộ công chức, viên chức huyện Đức Thọ thi đua thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019-2025

. . . . .
Loading the player...
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH