Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Đức Thọ

Loading...
Kết luậnSTT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 93-KL/TU 10/10/2018 Kết luận của Ban Thường vụ tỉnh uỷ về thực hiện một số nội dung theo NQ số 18-NQ-TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khoá XII tại huyện Đức Thọ
2 1010/QĐ-UBND 10/08/2018 Lấy ý kiến công dân
Loading the player...
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH