Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Đức Thọ

Loading...
Trang chủ Chính trị - Kinh tế

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu

Đăng ngày 21-12-2018 20:27
449 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Kỳ họp thứ 6, Hội đồng nhân dân huyện Đức Thọ khóa XIX, nhiệm kỳ 2011 - 2016 diễn ra trong 2 ngày 20, 21/12/2018; đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 20 người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân huyện bầu bảo đảm nghiêm túc, đúng mục đích, nguyên tắc, quy trình. Số đại biểu HĐND huyện ghi phiếu tín nhiệm là 26 đại biểu; kết quả:

. . . . .
Loading the player...
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH