Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Đức Thọ

Loading...
Trang chủ Xây dựng Đảng

Khối nội chính: Quán triệt nội dung Hội nghị TW 10, khóa XII, Chỉ thị 35 của Bộ chính trị về Đại hội Đảng các cấp.

Đăng ngày 14-06-2019 09:38
265 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Sáng ngày 14/6, Đảng ủy, chi ủy khối nội chính gồm Công an, Việt kiểm sát, Tòa an, Thi hành án dân sự và Kiểm Lâm huyện đã tổ chức hội nghị quán triệt các nội dung Hội nghị Trung ương 10 (khóa XII) và Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị.

. . . . .
Loading the player...
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH