Từ ngày : 25/05/2020 đến ngày 31/05/2020

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỨC THỌ

 • Thứ 2 Ngày 25/05/2020

  7h30 tại

  Giao ban các Ban Đảng, MTTQ - đoàn thể;

  Thành phần:
  14h tại Huyện ủy

  Giao ban Thường trực Huyện ủy;

  Thành phần:
 • Thứ 3 Ngày 26/05/2020

  7h30 tại Huyện ủy

  Họp Tiểu Ban nhân sự Đại hội Đảng bộ huyện;

  Thành phần:
  14h tại UBND tỉnh

  Họp Ban chỉ đạo NTM tỉnh;

  Thành phần:
 • Thứ 4 Ngày 27/05/2020

  7h30 tại Huyện ủy

  Họp BTV huyện ủy thường kỳ tháng 5

  Thành phần:
  14h tại

  Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2015 - 2020; Sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05 -CT/TW của Bộ Chính trị đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

  Thành phần:
 • Thứ 5 Ngày 28/05/2020

  7h30 tại Can Lộc

  Dự đại hội điểm Đảng bộ huyện Can Lộc;

  Thành phần:
  14h tại các xã

  Đi cơ sở;

  Thành phần:
 • Thứ 6 Ngày 29/05/2020

 • Thứ 7 Ngày 30/05/2020

 • Chủ nhật Ngày 31/05/2020

Lịch trong tuần

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm
7h30

Dự đại hội điểm Đảng bộ huyện Can Lộc;

Can Lộc
14h

Đi cơ sở;

các xã

Thứ năm

Ngày 28-05-2020