Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Đức Thọ

Loading...
Trang chủ Lịch tiếp dân

Lịch tiếp công dân

Đăng ngày 19-04-2019 16:32
1086 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Tiếp công dân định kỳ: Lịch tiếp công dân hàng tháng vào ngày 5 và ngày 20 hàng tháng. Nếu hai ngày trên trùng vào ngày nghỉ thì sẽ tiếp công dân vào ngày làm việc tiếp theo. 2. Tiếp công dân đột xuất Thực hiện trong các trường hợp theo quy định tại khoản 3, Điều 18 Luật Tiếp công dân năm 2013 và theo yêu cầu của Thường trực Huyện uỷ, Thường trực HĐND, UBND huyện. 3. Tiếp công dân thường xuyên Tổ chức vào các ngày làm việc, trong giờ hành chính theo quy định..

. . . . .
Loading the player...
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH