Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Đức Thọ

Loading...
Lịch tiếp dân

Lịch tiếp công dân

19-04-2019
Tiếp công dân định kỳ: Lịch tiếp công dân hàng tháng vào ngày 5 và ngày 20 hàng tháng. Nếu hai ngày trên trùng vào ngày nghỉ thì sẽ tiếp công dân vào ngày làm việc tiếp theo. 2. Tiếp công dân đột xuất Thực hiện trong các trường hợp theo quy định tại khoản 3, Điều 18 Luật Tiếp công dân năm...
Loading the player...
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH