Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Đức Thọ

Loading...

THÔNG TIN LIÊN HỆ

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỨC THỌ - TỈNH HÀ TĨNH
Địa chỉ: Thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ, tĩnh Hà Tĩnh
Điện thoại: (84.39) 3831436
Fax:(84.39) 3831371

ĐÓNG GÓP Ý KIẾN

 • Thông tin người gửi * Các thông tin bắt buộc
 • Họ và tên : *
 • Địa chỉ:
 • Email:
 • Điện thoại:
 • Đóng góp ý kiến
 • Tiêu đề : *
 • Chuyên mục:
 • Nội dung : *
 • Tài liệu đính kèm:
 • Mã xác nhận : * reload capcha