Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Đức Thọ

Loading...
Trang chủ Xây dựng Đảng

Liên Minh đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đăng ngày 13-05-2020 09:12
1505 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Giữ gìn đoàn kết nội bộ, xây dựng Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị vững mạnh, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân, huy động mọi nguồn lực xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao, đó là mục tiêu phấn đấu của Đảng bộ và nhân dân xã Liên Minh, tại Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2020 – 2025 được tổ chức trong hai ngày 12,13/5/2020

. . . . .
Loading the player...
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH