Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Đức Thọ

Loading...
Trang chủ Xây dựng Đảng

Mãi mãi là ngọn cờ quy tụ sức mạnh toàn dân tộc

Đăng ngày 30-08-2019 09:15
170 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định, Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh mãi mãi là ngọn cờ quy tụ sức mạnh toàn dân tộc, đã, đang và sẽ tiếp thêm sức mạnh, nguồn năng lượng to lớn cho Đảng ta, dân tộc ta, nhân dân ta.

. . . . .
Loading the player...
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH