Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Đức Thọ

Loading...
Nghị quyếtSTT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 33/2016/NQ-HĐND 15/10/2018 NQ về một số cơ chế, chính sách tạo nguồn lực xây dựng huyện Nghi Xuân và huyện Đức Thọ đạt chuẩn NTM giai đoạn 2016 - 2020
2 32/2016/NQ-HĐND 15/12/2016 NQ Ban hành Quy định một số chính sách khuyến khích phát triển Nông nghiệp, nông thôn, xây dựng NTM và chỉnh trang đô thị Hà Tĩnh năm 2017 -2018
Loading the player...
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH