Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Đức Thọ

Loading...
Nghị quyếtSTT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 29/HĐND 31/07/2020 NQ phê chuẩn kết quả bầu cử Chủ tịch HĐND Bùi La Nhân
2 28/HĐND 31/07/2020 NQ phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch HĐND xã Tùng Ảnh
3 013/HĐND 10/06/2020 Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu cử Chủ tịch, PCT HĐND xã Trường Sơn nhiệm kỳ 2016 - 2021
4 012/HĐND 08/06/2020 NQ phê chuẩn kết quả bầu cử Chủ tịch, PCT HĐND xã Đức Lạng nhiệm kỳ 2016 - 2021
5 33/2016/NQ-HĐND 15/10/2018 NQ về một số cơ chế, chính sách tạo nguồn lực xây dựng huyện Nghi Xuân và huyện Đức Thọ đạt chuẩn NTM giai đoạn 2016 - 2020
6 32/2016/NQ-HĐND 15/12/2016 NQ Ban hành Quy định một số chính sách khuyến khích phát triển Nông nghiệp, nông thôn, xây dựng NTM và chỉnh trang đô thị Hà Tĩnh năm 2017 -2018
Loading the player...
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH