Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Đức Thọ

Loading...
Nghị quyếtSTT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 13/HĐND 13/01/2020 Nghị quyết v/v bổ sung dự toán thu chi năm 2019
2 1/HĐND 08/01/2020 Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu chủ tịch, PCT HĐND xã Lâm Trung Thủy
3 2/HĐND 08/01/2020 Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, PCT HĐNd xã Tân Dân
4 3/HĐND 08/01/2020 Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, PCT HĐND xã Bùi La Nhân
5 4/HĐND 08/01/2020 Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu cử Chủ tịch, PCT HĐND xã An Dũng
6 5/HĐND 08/01/2020 Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, PCT HĐND xã Thanh Bình Thịnh
7 06/HĐND 08/01/2020 Nghị quyết phê chuân kết quả bầu cử Chủ tịch, PCT HĐND xã Hòa Lạc
8 12/HĐND 08/01/2020 Nghị quyết phân bổ dự toán thu - chi 2020
9 02/NQ-HĐND 19/07/2019 Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh 6 tháng cuối năm 2019
10 05/NQ-HĐND 19/07/2019 Nghị quyết về nội dung giám sát chuyên đề của HĐND năm 2020
11 07/NQ-HĐND 19/07/2019 Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021
12 13/NQ-HĐND 25/12/2018 Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp HĐND huyện năm 2019
13 09/NQ-HĐND 21/12/2018 Nghị quyết về xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu
14 12/NQ-HĐND 21/12/2018 Nghị quyết về phân bổ dự toán thu - chi ngân sách và bố trí vốn đầu tư từ ngân sách năm 2019
15 14/NQ-HĐND 21/12/2018 Nghị quyết về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019
  1 2
Loading the player...
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH