Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Đức Thọ

Loading...
Nghị quyếtSTT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 02/NQ-HĐND 19/07/2019 Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh 6 tháng cuối năm 2019
2 05/NQ-HĐND 19/07/2019 Nghị quyết về nội dung giám sát chuyên đề của HĐND năm 2020
3 07/NQ-HĐND 19/07/2019 Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021
4 13/NQ-HĐND 25/12/2018 Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp HĐND huyện năm 2019
5 09/NQ-HĐND 21/12/2018 Nghị quyết về xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu
6 12/NQ-HĐND 21/12/2018 Nghị quyết về phân bổ dự toán thu - chi ngân sách và bố trí vốn đầu tư từ ngân sách năm 2019
7 14/NQ-HĐND 21/12/2018 Nghị quyết về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019
Loading the player...
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH