Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Đức Thọ

Loading...
Nghị quyếtSTT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 13/NQ-HĐND 25/12/2018 Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp HĐND huyện năm 2019
2 09/NQ-HĐND 21/12/2018 Nghị quyết về xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu
3 12/NQ-HĐND 21/12/2018 Nghị quyết về phân bổ dự toán thu - chi ngân sách và bố trí vốn đầu tư từ ngân sách năm 2019
4 14/NQ-HĐND 21/12/2018 Nghị quyết về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019
Loading the player...
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH