Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Đức Thọ

Loading...
Trang chủ Công khai ngân sách huyện

Nghị quyết số 66/NQ/HĐND Về phân bổ dự toán ngân sách và bố trí vốn đầu tư từ ngân sách năm 2017

Đăng ngày 13-11-2017 15:34
144 Lượt xem
Xem cỡ chữ

. . . . .
Loading the player...
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH