Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Đức Thọ

Loading...
Trang chủ Nghị quyết

Nghị quyết về phân bổ dự toán thu - chi ngân sách và bố trí vốn đầu tư từ ngân sách năm 2019

Đăng ngày 21-12-2018 00:00
16 Lượt xem
Xem cỡ chữ

. . . . .
Loading the player...
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH