Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Đức Thọ

Loading...
Trang chủ Thông tin chỉ đạo điều hành

Nghị quyết về việc ấn định và công bố số đơn vị bầu cử đại biểu HĐND huyện, danh sách đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu HĐND huyện được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử

Đăng ngày 22-02-2021 14:06
13 Lượt xem
Xem cỡ chữ

. . . . .
Loading the player...
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH