Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Đức Thọ

Loading...
Trang chủ Nghị quyết

Nghị quyết về xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu

Đăng ngày 21-12-2018 00:00
24 Lượt xem
Xem cỡ chữ

. . . . .
Loading the player...
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH