Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Đức Thọ

Loading...
Trang chủ Thông tin tuyên truyền - PBGDPL

Nhiều chính sách ưu đãi doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Đăng ngày 14-02-2019 10:01
50 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Chính phủ ban hành Nghị định 13/2019/NĐ-CP về doanh nghiệp khoa học và công nghệ, trong đó có nhiều chính sách ưu đãi doanh nghiệp khoa học và công nghệ như miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp; miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước; ưu đãi tín dụng;...

. . . . .
Loading the player...
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH