Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Đức Thọ

Loading...
Trang chủ Tin cải cách hành chính

Những chuyển biến tích cực trong công tác cải cách hành chính tại huyện Đức Thọ

Đăng ngày 10-09-2020 08:38
491 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Từ năm 2011 đến nay, cấp ủy, chính quyền huyện Đức Thọ đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện cải cách hành chính ở tất cả các ngành, các lĩnh vực từ huyện đến cơ sở theo nội dung Nghị quyết số 30c/NQ-CP, ngày 08/11/2011 của Chính phủ về Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011 - 2020.

. . . . .
Loading the player...
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH